macromedia Flash 5

macromedia Flash คืออะไร
ส่วนประกอบของด้านโปรแกรม
หน้าต่างฟังก์ชันงาน - Panels
เครื่องมือจากแถบ Toolbo
ทำงานกับเลเยอร์ (Layer)
Tool Modifiers
การทำงานเกี่ยวกับสี (Color)
การสร้างชุดโทนสี (Gradient)
จัดการไฟล์มูฟวี่ (Movie File)
รูปทรงอิสระ
เครื่องมือ Zoom
การนำภาพจากแหล่งอื่นมาใช้งาน
การแยกกลุ่มวัตถุ (Un-Group)

การปรับเปลี่ยนรูปร่างตัวอักษร
การทำงานกับภาพบิตแมพ
การสร้างข้อความ
การแก้ไขข้อความ
ตัวอักษรแบบขอบนีออน
Movie Clip ลูบบอลหมุนรอบตัวดาว
ลูกบอลวิ่งแบบ Guide ครบรอบ
ตั้งค่า Movie

กลับหน้าแรก
ขอขอบคุณ www.nectec.or.th เอื้อเฟื้อขัอมูล

 

 

 

1