Familie Brône

25 jaar geleden begon ik onder impuls van Piet Peumans met het opzoeken van mijn stamboom. Ik had altijd horen vertellen dat de familie Brône van Oreye afkomstig was. Dit klopt dan ook. Spijtig genoeg gaan de parochieregisters maar tot midden 1750.   Emanuel Bronne (eigernlijk ook een Brone) leverde mij oudere gegevens.

Mijn vader, grootvader, overgrootvader en overgrootvader zijn echter afkomstig van Horpmaal. Een Brone uit Oreye vond begin 1800 zijn vrouw in Horpmaal en zorgde alzo voor een groot nageslacht.

Ik durf te stellen dat alle Vlaamssprekende Brone's allemaal dezelfde stamvader hebben of ze nu hun naam met of zonder "hoedje" schrijven !!!

Mijn grootouders met hun kinderen

Staande van links naar rechts : Tant Jen, Nonk Nes, Tant Min, Nonk Jef, Nonk Vain, Tant Irma, dan zittend: Bonne, mijn vader, nonk Jom en de kleinste langs Bompa Nonk Romain.

Staande van links naar rechts : Joseph, Joannes (mijn grootvader), Ernest, Guillaume, Elisabeth en Josephine

Zittend : mijn overgrootouders Willem (1848-1924) en Marie-Agnes Rober (1846-1932), hun dochter Lucie en Maria

Kwartierstaat van Willy Brône

Surf ook eens naar de site  van Ivo Gilisen (voorzitter van PRO-GEN Limburg) .

 

Home

1 1