chỉ có duy nhất một mục đích - Liên Kết Mọi Người.
Luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu
Entry for August 24, 2008
ngày mai sao xa xôi quá, vậy là mình đi được 2 năm rồi đấy, cuối cùng thì cũng sắp đến ngày quay trở về rồi, mình không day dứt hay tiếc nuối rì cho cái nơi khốn kiếp mình đang ở, dù rì thì vẫn còn một người đang chờ mình........................ sướng
2008-08-24 12:29:53 GMT
1