chỉ có duy nhất một mục đích - Liên Kết Mọi Người.
Luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu
Entry for May 12, 2007
photo

chup.cai' anh?=dien.thoai.post len choi

2007-05-12 10:44:55 GMT
Comments (2 total)
Author:oyoyo_bekhung
dong' fim ma di anh..;))...khoi~ wa' trang lun nha..hi' hi'
2007-05-12 10:51:21 GMT
Author:we_are_one
goai`goai` con be' nay` gum' ghiec' wa' di mu*t'
2007-08-17 10:17:27 GMT
1