chỉ có duy nhất một mục đích - Liên Kết Mọi Người.
Luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu
Entry for May 12, 2007
photo
Kho^? nhat' la` hoc. tieng' Han`,khoai khong chiu. duoc. minh` thi` co^' nho' no' con` no' thi` nhat' dinh. khong chiu. nho' minh` ..............po'tay
2007-05-12 10:50:03 GMT
1