chỉ có duy nhất một mục đích - Liên Kết Mọi Người.
Luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu
hic nho' VN wa' di mut' for August 17, 2007

danh cho cac ban thich do` Made in Korea , to' thi` ghet' lam' roi`

2007-08-17 09:41:30 GMT
1