chỉ có duy nhất một mục đích - Liên Kết Mọi Người.
Luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu
Cho những đêm không ngủ

Hanoi Bride- Nguoi`Han`truoc khi di tinh`iu con` lam` chai Halida huong' chi dan`ong VietNam...........hehehehe

2007-08-17 10:06:19 GMT
1