chỉ có duy nhất một mục đích - Liên Kết Mọi Người.
Luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu
Thuy' lul August 18, 2007
photo
oh sao be' ko lak
2007-08-18 02:33:33 GMT
Comments (1 total)
Author:we_are_one
-co' 1 cau ma`minh`luon dan' do trong long`, khong dam noi' ra voi' Thuy' do' la` Tai.sao em khong cao..........heheehehe
2007-08-19 13:12:18 GMT
1