chỉ có duy nhất một mục đích - Liên Kết Mọi Người.
Luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu
Chung'toi la` nguoi` China December 04, 2006
photo

xinh nhung ma kho' hieu chung no' noi' ri``````````````````````````Image, tham.chi'

da~co'doi luc' minh`tu.hoi?tai.sao may' con ca'xau' lai. hoa' thanh` 2 dua' con gai' Made in China nay` nhi?

2006-12-04 12:07:15 GMT
1