chỉ có duy nhất một mục đích - Liên Kết Mọi Người.
Luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu
Entry for December 04, 2006
photo
no' ma` quay lai. thi` xinh lam' day'Image
2006-12-04 12:08:47 GMT
Comments (1 total)
Author:khicon_tony_07
anh kit oi em la trang hoa day.dao ni anh lam an nhu nao rui.ki neo dzia nho mua cho qua cho em nhe.dao ni trong dep dzai han ra
2007-08-18 03:20:42 GMT
1