chỉ có duy nhất một mục đích - Liên Kết Mọi Người.
Luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu
Entry for August 24, 2007

]tôi thích có việc để làm, tôi là loại người không thể ngồi yên một chỗ-một kẻ tham việc thực sự. Điều khổ sở nhất trên đời với tôi là chẳng làm rì cả.Người ta gọi đó là nghỉ ngơi,nhưng với tôi thì không phải vậy,ngồi không với tôi gần như là bị tra tấn,vì thế mà tôi luôn luôn bận rộn.Kết quả là lúc nào tôi cũng phải mó tay vào một việc gì đấy.
-vì thế nên tôi yêu mến những thanh niên nào luôn kiếm việc để làm.Có lẽ la một phần họ giống tôi,nhưng quan trọng hơn thế tôi tin rằng chính lớp người trẻ tuổi này có thể mở ra những chân trời mới cho lịch sử và cho thế giới. Tôi không quen bắt đầu làm một công việc gì rồi sau đó lại quên bẵng nó đi , vì thế tôi thích những thanh niên nào không chỉ kiếm việc để làm mà còn mải mê với công việc mà họ đã khởi sự nữa. Do quá tập trung vào công việc những người này dễ gặp phải thất bại nhiều hơn so với những ai không làm rì cả nhưng đồng thời họ là loại người coi một hai lần thất bại là những thử thách để rút kinh nghiệm đi lên trong thời kì đi lên và không bị mất tinh thần . Vì thế nếu bạn có đủ can đảm để nhìn nhận thất bại theo cách đó thì con đường mà bạn đang đi cuối cùng sẽ dẫn đến thành công . Những ai sơ. thất bại và sợ đối mặt với những thách thức sẽ chẳng bao giờ được nếm vùi vị của thành công

------------trích trong cuốn : " Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm " của Kim Woo Choong -Chủ tịch và là người sáng lập ra tập đoàn Daewoo-Han quốc----------------

2007-08-24 10:14:52 GMT
1