chỉ có duy nhất một mục đích - Liên Kết Mọi Người.
Luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu
thang' 12- 04, 2006
photo

lai 1 ngay nua troi qua , vay la duoc 4 thang roi , buon va nho Vietnam kinh khung, nhung nho nhieu nhat la Namdinh va co ban gai chua co` duoc. Bao nhieu lan quyet tam de danh tien de nam toi xin ve choi nhung chua thanh`,thoi thi` bat dau tu hom nay vay....................................................................................................

 

2006-12-04 12:11:58 GMT
1