chỉ có duy nhất một mục đích - Liên Kết Mọi Người.
Luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu
Honey- 김장훈 October 14, 2007

-"nguoi yeu oi, anh nho' em nhieu` lam'" Hieu? duoc moi cau nay` con` lai. thi` chiu. Nhung mo` bai` nay` hay ^^

2007-10-14 00:39:32 GMT
Comments (2 total)
Author:we_are_one
우리 헤어진건가요
정말 떠난건가요
전화해도 받질 않네요
그댈 잊을수가 없어서
쓰러지고 말았어요
이런 내 모습
실망하지 말아요
눈물처럼 하루가 가요
그대 맘은 괜찮은가요
my love
Honey oh honey
많이 보고 싶어
그 누구의 가슴에서
울고 있나요
Honey oh honey
슬픔속을 떠나요
행복하게 살아줘요
사랑했던 사람아@

예쁜 드레스를 보면요
자꾸 그대 생각나요
이런 내 가슴
터질 것만 같아요
눈물처럼 하루가 가요
정말 그대 괜찮은가요
my love
Honey oh honey
많이 보고 싶어
그 누구의 가슴에서
울고 있나요
Honey oh honey
슬픔속을 떠나요
행복하게 살아줘요
사랑했던 사람아
Honey oh honey
많이 보고 싶어
그 누구의 가슴에서도
울지 말아요
Honey oh honey
슬픔속을 떠나요
행복하게 살아줘요
사랑했던 사람아
사랑하는 사람아@
2007-11-12 12:02:58 GMT
Author:we_are_one
우리 헤어진건가요
정말 떠난건가요
전화해도 받질 않네요
그댈 잊을수가 없어서
쓰러지고 말았어요
이런 내 모습
실망하지 말아요
눈물처럼 하루가 가요
그대 맘은 괜찮은가요
my love
Honey oh honey
많이 보고 싶어
그 누구의 가슴에서
울고 있나요
Honey oh honey
슬픔속을 떠나요
행복하게 살아줘요
사랑했던 사람아@

예쁜 드레스를 보면요
자꾸 그대 생각나요
이런 내 가슴
터질 것만 같아요
눈물처럼 하루가 가요
정말 그대 괜찮은가요
my love
Honey oh honey
많이 보고 싶어
그 누구의 가슴에서
울고 있나요
Honey oh honey
슬픔속을 떠나요
행복하게 살아줘요
사랑했던 사람아
Honey oh honey
많이 보고 싶어
그 누구의 가슴에서도
울지 말아요
Honey oh honey
슬픔속을 떠나요
행복하게 살아줘요
사랑했던 사람아
사랑하는 사람아@
2007-11-12 12:03:10 GMT
1