chỉ có duy nhất một mục đích - Liên Kết Mọi Người.
Luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu
March 27, 2008

Cho người tôi yêu! Hãy yên tâm vì dù tôi không có mặt ở ngay cạnh bạn thì tôi vẫn luôn nghĩ về bạn,những ấn tượng đẹp về bạn luôn luôn trong tâm trí tôi,vẫn luôn lắng nghe bạn nói,và hơn thế nữa bất kì những rì đang diễn ra với bạn luôn được tôi update đầu tiên,bây giờ thì tôi đang chờ bạn đến đây, hãy nói cho tôi biết khi nào bạn đã sẵn sàng..........! Chúng ta chỉ thuộc về nhau khi bạn hiểu rằng tôi là tất cả cuộc sống của bạn và bạn cũng vậy là tất cả của tôi

2008-03-27 14:01:19 GMT
1