Honlapom Magyar Nyelven

Az ember génjeinek száma kb. ugyanannyi, mint például az egéré. A 21. század elejének ez a tudományos felfedezése magukat a nyugati antropocentrikus világkép alapján álló tudósokat is meglepte, mert korábban azt hitték, hogy saját fajuknak sokkal bonyolultabb a genetikai kódja, mint más lényeknek.

NEM AZ. AZ EMBER NEMCSAK RÉSZE AZ ÁLLATVILÁGNAK, DE MÉG GENETIKAILAG SEM KIVÉTELES, GENETIKAILAG SEM EMELKEDIK MÁS LÉNYEK FELÉ.

Egy angol újság megkérdezte a nagy-brittániai vallási szervezetek egyes prominens tagjait, hogy mit szólnak a felfedezéshez. Az antropocentrikus keresztények kínlódva magyarázták a bizonyítványukat, az Indiából származó nagy vallások -hinduizmus és buddhizmus- gyakorlói azonban úgy fogadták a felfedezést,hogy az évezredes igazságaikat támasztja alá,mely szerint a világ egyetlen csodálatos egységet képez. Az antropocentrikus gondolkozásmód tarthatatlan. Tarthatatlan az a hamis,perverz világkép,amelyet évszázadokon át nemzedékek sorozatába sulykoltak Európában, amely szerint más lények csupán testiek, az ember viszont egészen más,mert van lelke és szelleme, azaz"Isten képmása". Ez ostobaság.

Minden fejlett lénynek van szelleme, és a tudományos felfedezések bizonyítják, hogy az ember csupán a nagy Egész része. Minden olyan ideológia és vallás etikai értéke kétségbevonható, amely ennek az egésznek a harmóniája ellen támad.Viszont az Egész harmóniáját tiszteletben tartó tendenciák voltak a kereszténységben is - elég, ha a nagy Assisi Ferencre gondolunk - csakhogy a hivatalos egyházak félretolták ezeket. Gazdasági érdekek szolgálatában erkölcstelenül antropocentrikussá tették az európai gondolkozásmódot, amelyet aztán a gyarmatosítások korában mindenfelé elterjesztettek. Az eredmény a világ jelenlegi megmérgezett állapota. A megoldás az ostoba emberek önzésének hájjal kenegetésén alapuló gondolkozásmód felszámolása lenne. Ugyanis az állatvédelmi, az ideológiai-vallási problémák, és a planétánk kifosztásából származó gondok nem egymástól elszigetelt kérdések.

NAGYON IS EGYBETARTOZNAK.

Ezt kéne végre felismerni, és az antropocentrikus egoizmust kiirtani. Mert egyébként az emberi faj saját magát is ki fogja irtani,és nem fog részvétet érdemelni, mert csak azt fogja kapni, amit magatartásával kiérdemelt.

Home  -  A Species Not Above EvolutionSpiritual Animals  -  The Difference Between Frog and Animals  -  In Spanish  -   Evolución ó Creación ?

 

 

1