Descendants of Johannes Jacobus van den Berg


  First Generation  next


1. Johannes Jacobus van den Berg was born in 1799 and died on 27 Nov 1880 in Soerabaja, Java, Indonesia, at age 81.

General Notes: Opgave Richard Davies dd 8 juli 2002
Bronnenpublicaties IGV Soerabaja deel II:
J.J. van den Berg overleden 27 nov 1880, oud 81 jaar

Naamlijst Soerabaja
1817 Geen
1818 Geen
1819 Geen
1820 Geen
1821 Paul van den Berg 25 april 1820 z. (z= zeevarende)
1822 Geen
1823 Geen
1824 Geen
1825 voor het eerst vermeld
1827 ?
1828 ?
1829 ?
1830
1831 ?
1832 ?
1833 tot en met 1846
1850
1851 tm 1856 ?
1857
1858 ?
1859 ?
1860
1861 en 1862 ?
1863

RA 1833/220 Voltrokken huwelijk met A.M. Zakarias de Orange

Soerabaja:
Directie der Produkten en Civiele Magazijnen, Pakhuis administratie
In 1853 en 1854 geen melding
RA 1855/32 opziener pakhuizen
RA 1856/32 opziener pakhuizen
RA 1857/32 opziener pakhuizen
RA 1857/???
RA 1858/???
RA 1859/???
RA 1860/38 opziener pakhuizen
RA 1861/???
RA 1862/???
RA 1863/40 opziener

Lijst van nog in dienst zijnde Ambtenaren, die beschouwd kunnen worden te bezitten het radikaal van Indisch Ambtenaar
RA 1863/290 Ambtenaar van de derde klasse J.J. van den Berg

Johannes married Anna Maria Zakarias D' Orange on 14 Mar 1832 in Soerabaja, Java, Indonesia. Anna Maria Zakarias D' Orange was buried on 9 Feb 1895 in Soerabaja, Java, Indonesia.


Their children were:

+ 2 M    i. Johannes Zacharias van den Berg was born on 24 Sep 1832 in Soerabaja, Java, Indonesia and died on 16 Oct 1901 in Soerabaja, Java, Indonesia, at age 69.

Johannes married Pauline Virgine Dekens on 27 Nov 1858 in Soerabaja, Java, Indonesia.

   3 M    ii. Lodewijk Wilhelm van den Berg was born on 23 Jan 1835 in Soerabaja, Java, Indonesia.

Lodewijk married Johanna Wilhelmina De La Fontijn Mittelsdorffer on 16 Jul 1859 in Soerabaja, Java, Indonesia.

   4 F    iii. Catharina Hendrika van den Berg was born on 21 May 1837 in Soerabaja, Java, Indonesia and was buried on 31 Oct 1895 in Soerabaja, Java, Indonesia.
+ 5 M    iv. Dirk Ernst van den Berg was born on 17 Dec 1839 in Soerabaja, Java, Indonesia and died on 11 Jan 1889 in Pekalongan, Java, Indonesia, at age 49.

Dirk married Maria Elizabeth Smith (b. 18 Jul 1851, d. 11 Jan 1916) on 19 Sep 1868 in Soerabaja, Java, Indonesia.

   6 M    v. Johan Frederik van den Berg was born on 17 Aug 1841 in Soerabaja, Java, Indonesia.
   7 M    vi. Jacobus Franciscus van den Berg was born on 10 Jan 1848 in Soerabaja, Java, Indonesia.
   8 F    vii. Johanna Frederika van den Berg was born on 2 May 1849 in Soerabaja, Java, Indonesia and died on 25 Jul 1880 in Soerabaja, Java, Indonesia, at age 31.

Johanna married Rafaël Joël Daniel van Sprew on 19 Jul 1873 in Soerabaja, Java, Indonesia.


previous  Second Generation  next


2. Johannes Zacharias van den Berg was born on 24 Sep 1832 in Soerabaja, Java, Indonesia and died on 16 Oct 1901 in Soerabaja, Java, Indonesia, at age 69.

General Notes: Aangiften geboorten Soerabaija RA 1833/239

plaatsing onder voorbehoud ( op geboorteplaats)

Naamlijst Soerabaija 1857, 1860, 1863

Soerabaija:
RA 1857/76 wijkmeester la. H
RA 1860/10 huwelijk
RA 1860/90 gezworen translateur voor de inlandse Taal
RA 1863/96 gezworen translateur voor de fransche, engelsche, hoogduitsche, inlandsche taal
RA 1863/98 wijkmeester van wijk la. H
RA 1867/86 21-11-1866 griffier bij den landraad

Johannes married Pauline Virgine Dekens on 27 Nov 1858 in Soerabaja, Java, Indonesia.


Their children were:

   9 F    i. Juliana van den Berg was born on 24 Sep 1859 in Soerabaja, Java, Indonesia and died on 20 Apr 1878 in Soerabaja, Java, Indonesia, at age 18.
+ 10 F    ii. Adolphine Elize van den Berg was born on 26 May 1861 in Soerabaja, Java, Indonesia and died on 4 Apr 1880 in Soerabaja, Java, Indonesia, at age 18.

Adolphine married Antonius Henricus Gérard on 26 Feb 1879 in Soerabaja, Java, Indonesia.

+ 11 M    iii. Johannes Adolf van den Berg was born on 22 Aug 1862 in Soerabaja, Java, Indonesia and died on 17 Nov 1935 in Soerabaja, Java, Indonesia, at age 73.

Johannes married Rosina Dorothea Christiaan on 2 Jul 1887 in Soerabaja, Java, Indonesia.

5. Dirk Ernst van den Berg was born on 17 Dec 1839 in Soerabaja, Java, Indonesia and died on 11 Jan 1889 in Pekalongan, Java, Indonesia, at age 49.

General Notes: RA Regerings Almanak D.E. van den Berg (Soerabaja, Pekolongan)

RA 1840:
-260 Aangifte geboorte D.E.
RA 1866:
Geen D.E. van den Berg, wel J.Z. als translateur van de Inlandsche Taal
RA 1867:
-86 Gewestelijk Bestuur Soerabaja, 2de kommies op het residentiekantoor
-86 Gewestelijk Bestuur Soerabaja, griffier bij de Landraad: J.Z. van den Berg
RA 1868:
-89 Als bij 1867-86
RA 1869:
-14 Voltrokken huwelijk met M.E. Smith
RA 1870:
-141 Als bij 1867-86
RA 1875:
-171 Gewestelijk Bestuur Soerabaja, wijkmeester
-431 Diaken bij Kollege van Diakenen, Eredienst Soerabaja
-467 Vereniging Caritas te Soerabaja
RA 1886:
-129 Wees en boedelkamers, Gecommiteerde te Pekalongan
-159 Gewestelijke Bestuur Tegal-Pekalongan, commies 23-8-1877
-160 Secretaris Commissie Beheer begraafplaatsen voor lijken van Europeanen en met dezen gelijkgestelden: Pekalongan
-311 Diaken Protestansche Eredienst Pekalongan
-353 Secretaris Vereniging Caritas te Soerabaja
RA 1887:
-129 Wees zie 1886
-159 Gewestelijk zie 1886
-160 Secretaris Commissie zie 1886
-311 Diaken zie 1886
RA 1888:
-141 Wees zie 1886
-356 Diaken zie 1886

Inwonerslijst van Pekalongan
1865 Geen
1870 Geen
1875 Geen
1880 Dirk Ernst van den Berg
1885 Dirk Ernst van den Berg
1890 Alphonsus van den Berg
1895 P.A. van den Berg
1897 P.A. van den Berg

Adresboek Nederlands Indie: Berg, van den
1903
P.A. van den, handelaar Pekalongan, Boegisan
Wed 2e com D.E. van den - geb M.E. Smith Pekalongan
Wed. ME. geb Smith Pekalongan
1920
P.A. van den, Broodbakker Pekalongan (A.H. Meijnderts)
1930
Wed. P.A. van den - geb A.H. Meijnderts Pekalongan
K. van den Berg Mach S.F. Scragi, Pekalongan (S.C. Lom)
1938
O.P Th van den, ex opz. Gevang w. Pekalongan

Grafschriften Pekalongan
Graf nr 15 E v/d Berg 49 jaar overleden 11-1-1889
M.E. van den Berg-Smith geb Soerabaja 18-7-1851 overl Pekalongan 1-11-1916
A.H.E. Meijer - van den Berg geb Soerabaja 10-1-1875 overl Pekalongan 18-1--1908

Dirk married Maria Elizabeth Smith on 19 Sep 1868 in Soerabaja, Java, Indonesia. Maria was born on 18 Jul 1851 in Soerabaja, Java, Indonesia and died on 11 Jan 1916 in Pekalongan, Java, Indonesia, at age 64.


Their children were:

   12 M    i. Janus van den Berg .
   13 M    ii. Leo van den Berg .
+ 14 M    iii. Pieter Alfons van den Berg .

Pieter Alfons
  


Pieter married Tante Ann.

+ 15 M    iv. John Hugo van den Berg was born on 28 Sep 1879.

John married (name unknown).

+ 16 M    v. Isaak Coenraad van den Berg was born on 9 Apr 1883.

Isaak married Felicita.

   17 F    vi. Johanna Alida van den Berg was born on 26 Jun 1884 in Pekalongan, Java, Indonesia and died on 20 Jul 1885 in Pekalongan, Java, Indonesia, at age 1.
+ 18 M    vii. Ernst Adolf van den Berg was born on 2 Feb 1886 in Pekalongan, Java, Indonesia.

Ernst Adolf
  


Ernst married Juni.


previous  Third Generation  next


10. Adolphine Elize van den Berg was born on 26 May 1861 in Soerabaja, Java, Indonesia and died on 4 Apr 1880 in Soerabaja, Java, Indonesia, at age 18.

General Notes: RA 1882/319 BS Soerabaja, Death

Adolphine married Antonius Henricus Gérard on 26 Feb 1879 in Soerabaja, Java, Indonesia.


Their children were:

   19 M    i. Paulus Johannes Franciscus Leonardus Gérard died 25 mei 1881 in Soerabaja, Java, Indonesia.
11. Johannes Adolf van den Berg was born on 22 Aug 1862 in Soerabaja, Java, Indonesia and died on 17 Nov 1935 in Soerabaja, Java, Indonesia, at age 73.

Johannes married Rosina Dorothea Christiaan on 2 Jul 1887 in Soerabaja, Java, Indonesia.


Their children were:

   20 F    i. Margaretha van den Berg died on 27 Feb 1920 in Soerabaja, Java, Indonesia.

Margaretha married Zacharias Adolf Willy Sotthewes. Zacharias Adolf Willy Sotthewes was buried 6 oktober 1959.

14. Pieter Alfons van den Berg .

Pieter married Tante Ann.

Pieter en Ann
  Their children were:


  


+ 21 M    i. Richard Sr van den Berg .

Oom Ries
  


Richard married Agnes van den Berg.(b. 12 Mar 1916)

Richard next married Mien Kamp.

+ 22 M    ii. Bert van den Berg .

Bert married Ilse.

+ 23 M    iii. Eddy van den Berg .

Eddy married Ietje.

Eddy next married Lida.

   24 M    iv. Ernst van den Berg .

Ernst married Tante Dora.

   25 F    v. Fien van den Berg .
+ 26 M    vi. Joop van den Berg .

Joop married Tante Manah.

+ 27 M    vii. Philip van den Berg .

Philip married Dee.

+ 28 F    viii. Jenny van den Berg .

Jan en Jenny
  


Jenny married Jan Maandag.

+ 29 M    ix. Dirk (Ventje) van den Berg .

Dirk married Paula.

15. John Hugo van den Berg was born on 28 Sep 1879.

John married (name unknown).


Their children were:

   30 M    i. Ernst van den Berg .
   31 M    ii. Koba van den Berg .
   32 F    iii. Lieke van den Berg .
   33 F    iv. Niekie van den Berg .
   34 F    v. Dee van den Berg .
16. Isaak Coenraad van den Berg was born on 9 Apr 1883.

Isaak married Felicita.


Their children were:

   35 M    i. Broeri van den Berg .
   36 F    ii. Meta van den Berg .
   37 M    iii. Gerda van den Berg .
18. Ernst Adolf van den Berg was born on 2 Feb 1886 in Pekalongan, Java, Indonesia.

Ernst married Juni


Their children were:

Agnes, Netty, Wies en Koen
  


   38 F    i. Agnes van den Berg was born on 12 Mar 1916 in Pekalongan, Java, Indonesia.

Agnes married Richard Sr van den Berg, son of Pieter Alfons van den Berg and Tante Ann.

   39 M    ii. Dicky van den Berg was born on 21 Dec 1912 in Pekalongan, Java, Indonesia and died on 23 Dec 1992 in Den Haag, The Netherlands, at age 80.

Oom Dick
  


+ 40 M    iii. Koen Jan van den Berg was born on 9 Apr 1925 in Djokjakarta, Java, Indonesia.

Koen married Ernestine Eveline Meezen.(b. 15 Aug 1934)

+ 41 F    iv. Netty Dora van den Berg was born on 27 Oct 1919 in Pekalongan, Java, Indonesia.

Netty married Adolf Herman Richardson Davies.(b. 26 Jun 1918, d. 27 Dec 1988)

   42 F    v. Wies van den Berg was born on 6 Jul 1915 in Pekalongan, Java, Indonesia.

previous  Fourth Generation  next


21. Richard Sr van den Berg .

Richard married Agnes van den Berg, daughter of Ernst Adolf van den Berg and Juni.


Their children were:

   43 F    i. Annette van den Berg .

Annette married Jeffry Burgemeestre in Haarlem, The Netherlands.

Richard next married Mien Kamp.


Their children were:

+ 44 M    i. Richard Jr. van den Berg .

Richard married Meidti.

Richard next married Yili.

22. Bert van den Berg .

Bert married Ilse.


Their children were:

+ 45 M    i. Raoul van den Berg .

Raoul married Hennie.

   46 F    ii. Hedwig van den Berg .
23. Eddy van den Berg .

Eddy married Ietje.

Eddy next married Lida.


Their children were:

+ 47 F    i. Doddy van den Berg .

Doddy married Jan Verschoor.

   48 M    ii. Hans van den Berg .
26. Joop van den Berg .

Oom Joop en tante Manah
  


Joop married Tante Manah.


Their children were:

+ 49 M    i. Frans van den Berg .

Frans married Paula.

+ 50 M    ii. Karel van den Berg .

Karel married Haydee.

+ 51 F    iii. Antoinette van den Berg .

Antoinette married L.J.H.F. Lebruyn.

27. Philip van den Berg .

Philip married Dee.


Their children were:

   52 F    i. Frida van den Berg .
   53 F    ii. Stanny van den Berg .
+ 54 M    iii. Miel van den Berg .

Miel married Antonia.

28. Jenny van den Berg .

Jenny married Jan Maandag.


Their children were:

+ 55 M    i. Benny Maandag .

Benny married Thelma.

+ 56 M    ii. Fico Maandag .

Fico married Benjamine.

+ 57 M    iii. Gerrit Maandag .

Gerrit married Sien.

+ 58 F    iv. Diana Maandag .

Diana married Udy Mayer.

+ 59 M    v. Adrie Maandag .

Adrie married Renie.

29. Dirk (Ventje) van den Berg .

Dirk married Paula.


Their children were:

+ 60 F    i. Meidti van den Berg .

Meidti married Henk Poecke.

40. Koen Jan van den Berg was born on 9 Apr 1925 in Djokjakarta, Java, Indonesia.

Koen married Ernestine Eveline Meezen (Tante Tine)


Their children were:

+ 61 M    i. Cornelis (Nils) van den Berg was born on 14 Aug 1958.

Cornelis married Thelma Sluiter.

41. Netty Dora van den Berg was born on 27 Oct 1919 in Pekalongan, Java, Indonesia.

Oom Kees
  


Netty married Adolf Herman Richardson Davies (Kees), son of Willem Richardson Davies and Cecile Pothoff. Adolf was born on 26 Jun 1918 in Soerabaja, Java, Indonesia and died on 27 Dec 1988 in Bennekom, The Netherlands, at age 70.


Their children were:

   62 M    i. Willem Ernst Richardson Davies was born on 22 Sep 1950 in Barneveld, The Netherlands.

Willem (Richard) en Magdalena Christina Maria Ellenbroek. Magdalena was born on 16 Jul 1952 in Doetinchem, The Netherlands.

   63 F    ii. Maud Agnes Louise Cecile Davies was born on 13 Mar 1954 in Veenendaal, The Netherlands.

Maud married Henri Straatman in Wageningen, The Netherlands.

+ 64 M    iii. Jacques Albert Richardson Davies was born on 30 Aug 1956 in Ede, The Netherlands.

Jacques married Georgine van der Rijst in Ede, The Netherlands.


previous  Fifth Generation  next


44. Richard Jr. van den Berg .

Richard married Meidti.


Their children were:

   65 F    i. Edith van den Berg .

Edith married Charlie Russo.

   66 F    ii. Joyce van den Berg .

Joyce married Russ Brenton.

Richard next married Yili.

45. Raoul van den Berg .

Raoul married Hennie.


Their children were:

+ 67 M    i. Frenk van den Berg .

Frenk married Corrie.

   68 M    ii. Maurice van den Berg .
47. Doddy van den Berg .

Doddy married Jan Verschoor.


Their children were:

   69 M    i. Tim Verschoor .
   70 M    ii. Roy Verschoor .
49. Frans van den Berg .

Frans married Paula.


Their children were:

   71 M    i. Jeremy van den Berg .
   72 M    ii. Pascal van den Berg .
50. Karel van den Berg .

Karel married Haydee.


Their children were:

+ 73 M    i. Jerry van den Berg .

Jerry married Janneke.

+ 74 M    ii. Jeffrey van den Berg .

Jeffrey married Monique.

51. Antoinette van den Berg .

Antoinette married L.J.H.F. Lebruyn.


Their children were:

   75 F    i. Ingrid Lebruyn .

Ingrid married Harry Versluys.

   76 F    ii. Edith Lebruyn .

Edith married Sander Zoetendaal.

+ 77 F    iii. Linda Lebruyn .

Linda married Peter Jager.

+ 78 M    iv. Roy Lebruyn .

Roy married Myrthe.

54. Miel van den Berg .

Miel married Antonia.


Their children were:

   79 M    i. Robbert van den Berg .
   80 F    ii. Margaret van den Berg .
   81 F    iii. Claudia van den Berg .
   82 M    iv. Achwin van den Berg .
55. Benny Maandag .

Benny married Thelma.


Their children were:

   83 M    i. Rik Maandag .
   84 M    ii. Peter Maandag .
   85 F    iii. Beatrix Maandag .
56. Fico Maandag .

Fico married Benjamine.


Their children were:

   86 M    i. Erik Maandag .
   87 M    ii. Clifford Maandag .
   88 F    iii. Wenda Maandag .
   89 M    iv. Hubert Maandag .
   90 M    v. André Maandag .
57. Gerrit Maandag .

Gerrit married Sien.


Their children were:

+ 91 M    i. Roy Maandag .

Roy married Linda.

+ 92 F    ii. Grace Maandag .

Grace married Wim van Munster.

   93 M    iii. Theo Maandag .
+ 94 F    iv. Jeanne Maandag .

Jeanne married Wim Loeffen.

   95 M    v. Jan Maandag .
58. Diana Maandag .

Diana married Udy Mayer.


Their children were:

+ 96 F    i. Ester Mayer .

Ester married William Sanders.

+ 97 F    ii. Brigitte Mayer .

Brigitte married Gertwin Anbergen.

59. Adrie Maandag .

Adrie married Renie.


Their children were:

   98 F    i. Patrick Maandag .
60. Meidti van den Berg .

Meidti married Henk Poecke.


Their children were:

   99 M    i. Maurice Poecke .
   100 M    ii. Roland Poecke .
61. Cornelis (Nils) van den Berg was born on 14 Aug 1958.

Cornelis married Thelma Sluiter.


Their children were:

   101 M    i. Kevin Jonathan van den Berg was born on 24 Aug 1993.
   102 M    ii. Joel Renaldy van den Berg was born on 4 Apr 1995.
64. Jacques Albert Richardson Davies was born on 30 Aug 1956 in Ede, The Netherlands.

Jacques married Georgine van der Rijst, daughter of Arie Van Der Rijst and Dina Johanna Middelkoop, in Ede, The Netherlands.


Their children were:

   103 M    i. Robin Samuel Davies
   104 F    ii. Rachel Juliette Davies
   105 F    iii. Felice Michelle Davies

previous  Sixth Generation


67. Frenk van den Berg .

Frenk married Corrie.


Their children were:

   106 M    i. Jamie van den Berg .
73. Jerry van den Berg .

Jerry married Janneke.


Their children were:

   107 M    i. Devin van den Berg .
   108 M    ii. Timo van den Berg .
   109 M    iii. Bryn van den Berg .
74. Jeffrey van den Berg .

Jeffrey married Monique.


Their children were:

   110 F    i. Jacintha van den Berg .
   111 M    ii. Indrawan van den Berg .
77. Linda Lebruyn .

Linda married Peter Jager.


Their children were:

   112 F    i. Daniëlle Jager .
   113 F    ii. Melissa Jager .
78. Roy Lebruyn .

Roy married Myrthe.


Their children were:

   114 M    i. Virgil Lebruyn .

Virgil married Sylvia.

   115 M    ii. Justin Lebruyn .
91. Roy Maandag .

Roy married Linda.


Their children were:

   116 F    i. Gloria Maandag .
   117 F    ii. Mariska Maandag .
   118 F    iii. Alexandra Maandag .
92. Grace Maandag .

Grace married Wim van Munster.


Their children were:

   119 F    i. Jacqueline van Munster .
   120 F    ii. Nicole van Munster .
94. Jeanne Maandag .

Jeanne married Wim Loeffen.


Their children were:

   121 F    i. Linda Loeffen .
   122 M    ii. Michael Loeffen .
96. Ester Mayer .

Ester married William Sanders.


Their children were:

   123 M    i. Nikki Sanders .
   124 F    ii. Evi Sanders .
97. Brigitte Mayer .

Brigitte married Gertwin Anbergen.


Their children were:

   125 M    i. Tom Anbergen .
   126 F    ii. Dimfie Anbergen .

van den Berg index

This Web Site was Created 8 Jul 2002 with Legacy 4.0 from Millennia