index
Dit is de homepage van:
De organisatie

Buurtbeheer Werengouw is een open platform, waar enthousiaste buurtbewoners aan kunnen deelnemen. Van origine zijn veel deelnemers afkomstig van de diverse bewonerscommissies of verenigingen van eigenaren.

Het doel van het buurtbeheer is er toe bijdragen dat de buurt leefbaar blijft/wordt, in alle facetten. Dit betreft de fysieke omgeving, de saamhorigheid, de onderlinge contacten, inspraak op relevante punten, profilering van de wijk etc.

Via publicaties in huis aan huisbladen worden bewoners op de hoogte gebracht van de activiteiten van het buurtbeheer. De vergaderingen zijn open, iedereen is welkom. Naast het 2-maandelijks bewonersoverleg (in buurtcentrum Het Zwanenmeer), speciaal bedoeld voor de bewoners zelf, wordt ook 2-maandelijks vergaderd met professionals (politie, stadsdeel, corporaties, buurtconciŽrges etc.), om de actuele onderwerpen te behandelen. De vergaderingen worden voorbereid door een dagelijks bestuur van 3 bewoners. Buurtbeheer Werengouw wordt ondersteund door Opbouwwerk Noord.
Voor de laatste maanden in  2003 gelden de volgende geplande vergaderdatums: overleg met uitsluitend bewoners op 25 november (deze vergaderingen wordt gehouden in buurtcentrum het Zwanenmeer en beginnen om 20.00 uur);
overleg met professionals op 28 oktober en 9 december (deze vergaderingen worden ook gehouden in buurtcentrum het Zwanenmeer  en beginnen eveneens om 20.00 uur.

Bewoners van Werengouw (en omgeving) zijn van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen.

Buurtbeheer Werengouw is ook betrokken bij het :
23 juni 2002
Ook in 2002 is er een feest van allure georganiseerd op en rond het terrein van de Muziekschool Noord, Alkmaarstraat 10 in Amsterdam Noord. Extra aandacht voor de jeugd, een informatiemarkt, lekkere hapjes uit diverse culturen,
foto-expositie in de muziekschool. Meer informatie op onderstaande link
Foto's uit de buurt:
Project Kringloopkunst:
Jordaan-cabaret in de Kimme: