animal_031.gif

 

  การเล่นซึงที่นั่งกับพื้น  จะใช้การนั่งพับเพียบหรือนั่งขัดสมาธิก็ได้ตามแต่ความถนันดของผู้เล่น  ส่วนใหญ่นั่งขัดสมาธิ เพราะสะดวกในการเล่น

      หมายเหตุ  การเล่นซึงอาจจะนั่งบนเก้าอี้  หรือยืนเล่นก็ได้  แล้วแต่ความเหมาะสมและโอกาสในการเล่น

 

  

ซึงขนาดใหญ่

ซึงขนาดเล็ก

  การจับซึงและไม้ดีด ( สำหรับคนถนัดขวา )

  1.  วางโฮงเสียง ( กล่องเสียง )  ไว้แนบลำตัว ใช้ท้องแขนขวาหนีบซึงไว้ ถ้าเป็นซึงขนาดเล็กให้วางหลักซึง ( ลูกบิด ) หันเฉียงไปพาดเข่าซ้าย ถ้าเป็นซึงขนาดใหญ่ให้วางหลักซึงทางสายเอกค้ำอยู่กับพื้น

  2.  ใช้มือขวาจับไม้ดีดที่ทำด้วยเขาสัตว์หรือพลาสติก  โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จับ

  3.  ใช้มือข้างซ้ายจับลูกซึง   เพื่อเปลี่ยนเสียงซึงเป็นเสียงสูงต่ำตามทำนองเพลง  โดยสอดมือลงด้านล่างคอซึอ  การกดนิ้วจะใช้ปลายนิ้วกดชิดด้านซ้ายของลูกซึง  การละนิ้วเปลี่ยนเสียง  ใช้นิ้วชี้  นิ้วกลาง  นิ้วนาง  เรียงลำดับกัน  โดยให้ลูกที่ 1 ใช้นิ้วชี้   ลูกที่ 2  ใช้นิ้วกลาง  ลูกที่ 3 ใช้นิ้วนาง  พอเล่นลูกที่ 4, 5, 6, 7, 8  ก็ต้องเรียงนิ้วเหมือนข้างต้น  แต่ถ้ามีความชำนาญมาก ๆ ลูกที่ 4 จะใช้นิ้วก้อยเมื่อเล่นลูกที่  5, 6, 7, 8  ก็ต้องเรียงนิ้วเช่นกัน

 

วิธีดีดขี้น  

  การดีดซึง  สายของซึงจะมี  2 คู่  คือ คู่บนและคู่ล่าง ซึงลูกสามคู่บนสายเปล่า ( สายทุ้ม ) จะเป็นเสียงโด  คู่ล่างสายเปล่า ( สายเอก ) จะเป็นเสียงซอล  ( การเทียบเสียงเทียบกับเสียงขลุ่ย )ส่วนซึงลูกสี่  คู่บนสายเปล่า ( สายทุ้ม )  จะเป็นเสียงซอล  คู่ล่างสายเปล่า ( สายเอก )  จะเป็นเสียงโดวิธีการดีดซึงทำได้ดังนี้

  1.  ฝึกดีดซึงทั้งขึ้นและลงลงสลับกับ  โดยเริ่มจากสายเปล่าคู่บนก่อน  ดีดขึ้นลง
  ช้า ๆ ใช้จังหวะสม่ำเสมอ

  2.  ในเบื้องต้นอาจใช้สัญลักษณ์กำกับไม้ดีด เช่น   ดีดขึ้น     ดีดลง      ดีดขึ้นลงแล้วรัว

  3.  การฝึกดีดเริ่มจากการดีดไล่เสียงไปและกลับ  การดีที่มีโน้ต  4 ตัว ( 1 ห้อง

  เพลง)  แล้วฝึกดีดที่โน้ต  2 ตัว และการดีดรัว

  4.   ฝึกรัวซึง  โดยใช้ส่วนข้อมือและส่วนนิ้วมือที่จับไม้ดีด  ดีดขึ้นลงในจังหวะที่

  เร็วและถี่ ( เริ่มฝึกจากการดีดโน้ตตัวเดิมขึ้นลงข้า ๆ และเร่งจังหวะให้เร็วขึ้น   จนกลายเป็นลักษณะรัว )

  หมายเหตุ  การดีดซึงบนสายช่วงห่างประมาณครึ่งหนึ่งของระยะระหว่างก๊อบ

   ( หย่อง ) กับลูกซึงลูกสุดท้าย เสียงจะกังวานไพเราะ

วิธีดีดลง

จัดทำโดยครูวิไล   อหันตะ
โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2
 Copyright (c) 2004  Wilai   Ahunta .  e-mail   wilaiahunta@hotmail.com. All rights reserve.

1