เครื่องคอมพิวเตอร์

ฮาร์ดดิสก์
ซีพียู
การ์ดจอ
การ์ดเสียง
แรม
เมนบอร์ด
จอภาพและอุปกรณ
์ภายนอก

จอภาพและอุปกรณ์ภายนอก

1.จอภาพชนิด CRT จอภาพชนิดนี้มีหลักการทำงานคล้ายกับเครื่องรับโทรทัศน์ คือ มีการยิงลำอิเล็กตรอนไปกระทบกับสารเรืองแสง Phosphor ที่ฉาบอยู่ที่ผิวจอภาพด้าน ในผ่าน "หน้ากาก" ซึ่งเป็นแผ่นโลหะมีรูอยู่ตามจุดของ Phosphor ทำให้เกิดเป็นแสงสี ต่างๆ ขึ้นบนจอภาพตามแต่รูปแบบสัญญาณภาพที่ส่งผ่านมาจากการ์ดแสดงผล

2.จอภาพชนิด LCD จอภาพ LCD (Liquid Crystal Display)เป็นจอภาพแบบ แบนมีขนาดเล็กบางและน้ำหนักเบา มีหลักการทำงานคือ ภายในมีหลอดฟลูออเรสเซนต์ทำ หน้าที่ให้แสงสว่างออกมาผ่านชั้นของผลึกเหลวที่เรียกว่า Liquid crystal และผ่านทาง polarizer เพื่อให้เกิดแสงในแนวต่างๆ ผ่านมาตามการบิดตัวของแสงโดยผ่านฟิวเตอร์สี อีกชั้นหนึ่ง ทำให้เกิดเป็นจุดสีแสดงต่อเนื่องกัน ออกมาเป็นภาพสีบนหน้าภาพ

              

แหล่งจ่ายไฟเลี้ยง

มีลักษณะเป็นกล่องสีเหลี่ยมภายในมีแผงวงจรไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคสำหรับแปลง แรงดันไฟฟ้าจากปลั้กไฟบ้านซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) แรงดันไฟ 220V ให้เป็นไฟ กระแสตรง (DC) มีแรงดันไฟ 5V และ 12V เพื่อใช้จ่ายให้กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่างๆ แหล่งจ่ายไฟเลี้ยงที่ดี ควรจะมีขั้วจ่ายไฟให้เพียงพอสำหับใช้จ่ายไฟให้กับชิ้นส่วน อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์และมีกำลังวัตต์เพียงพอด้วย

ในแหล่งทั่วไปจะมีฟิวล์ติดตั้งอยู่เพื่อตัดไฟ ในกรณีที่มีไฟฟ้าใหลเข้าสู่เครื่องมากผิดปกติ หรือฟ้าผ่า ฟิวล์ก็จะขาดเพื่อเป็นการตัดไฟ ป้องกันเมนบอร์ดและส่วนอื่นๆของเครื่องคอม ไม่ให้เกิดการเสียหาย

แหล่งจ่ายไฟ
ช่องใส่แหล่งจ่ายไฟ
สายไฟ

คีย์บอร์ด (Keyboard)

คีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์สำหรับรับข้อมูลจากผู้ใช้ ด้วยการกดปุ่มคีย์บอร์ดซึ่งมีความสำคัญต่อผู้ใช้มาก พอกับเม้าส์ ดังนั้นการเลือกซื้อจึงขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ใช้แต่ละคนเป็นหลัก คีย์บอร์ดบางชนิด มีรูปร่างแปลกตาและมีสีสันสวยงาม บางชนิดมีชุดคีย์บอร์ดสำหรับเล่นมัลติมีเดีย สามารถเปิด-ปิด เครื่องด้วยปุ่ม Power ก็ได้ แต่ถ้าใช้คีย์บอร์ดเป็นเวลานานจะรู้สึกปวดข้อมือได้ ดังนั้นควรเลือกซื้อ คีย์บอร์ดที่ออกแบบมาตามหลักสรีระศาสตร์ (Erconomics) ที่ทำให้การวางมือเป็นไปโดยธรรม ชาติ ไม่มีการหักงอข้อมือเป็นเวลากดแป้นพิมพ์มากเกินไป

โดยทั่วไปคีย์บอร์มี 2 แบบคือ แบบหัวต่อ (Din) เล็กใช้กับเมนบอร์ดแบบ ATX หรือแบบ AT รุ่น ใหม่มีคอนเน็คเตอร์แบบ PS/2 ติดมาให้ด้วยส่วนหัวต่อแบบ Din ใหญ่ใช้กับเมนบอร์ดแบบ AT รุ่นเก่า ปัจจุบันไม่นิยมใช้กันแล้ว

คีย์บอร์แบบธรรมดา คีย์บอร์ดแบบ Ergonomics

 

เม้าส์ (Mouse)


เม้าเป็นอุปกรณ์รับข้อมูล ใช้สำหรับชี้ตำแหน่งบนหน้าจอผ่านตัวชี้เม้าส์ (Pointer) การทำงานของเม้าส์โดยทั่วไปมี 2 ลักษณะ คือแบบกลไกมีใช้กันมากที่สุด เพราะมีราคาถูกเม้าส์แบบนี้จะมีลูกบอลกลมๆ อยู่ด้านล่าง ซึ่งทำงานด้วยการลากเม้าส์ให้ลูกบอลหมุนและมีกลไกภายในซึ่งเชื่อมต่อไปตัดลำแสงที่ส่งออกมา เพื่องแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า ใช้บ่งบอกตำแหน่งที่อยู่ของเม้าส์บนหน้าจอภาพของคอมพิวเตอร์ ส่วนเม้าส์อีกชนิดหนึ่ง เป็นแบบใช้แสงส่องลงไปที่พื้นและสะท้อนกลับมายังตัวรับแสง เพื่อคอยจับตำแหน่งที่อยู่ของเม้าส์ เม้าส์แบบนี้ไม่ต้องมีลูกบอลยางที่อยู่ข้างล่าง จึงไม่สกปรกง่ายและการใช้ก็สะดวก แต่มีราคาสูง

ลำโพง (Speaker)


ำโพงนับว่าเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบันซึ่งโดยปกตลำโพงมาตรฐาน จะมีอยู่แล้วภายในตัวเคส แต่เสียงที่ได้จากลำโพงแบบนี้ไม่ดีนัก ผลิตออกมาเพื่อทำเป็นสัญญาณแจ้งอาการของเครื่องดัง "ปี๊บ" ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงลำโพงแล้วส่วนใหญ่จะหมาถึงลำโพงที่ต่อจากภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์แลละมัจะเป็นแบบที่มีเครื่องขยายเสียงในตัว (Active Speaker) แต่หากต้องการคุณภาพเสียงที่ดีกว่านั้นก็ให้ต่อไปยังเครื่องขยายเสียง โดยต่อกับลำโพงในช่อง Line out ซึ่งเป็นช่องสัญญาณออกมาจาก Sound Card โดยตรงยังไม่ผ่านการขยายเสียง