เครื่องคอมพิวเตอร์

ฮาร์ดดิสก์
ซีพียู
การ์ดจอ
การ์ดเสียง
แรม
เมนบอร์ด
จอภาพและอุปกรณ
์ภายนอก

เมนบอร์ด(Mainboard)

     เมนบอร์ด (Mainboard,Motherborad) เป็นแผงวงจรหลักในคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นแผ่นเซอร์กิต PCB (Print Circuit Board) ใช้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์อิเล็ก ทรอนิคต่างๆ รวมทั้ง ซีพียู,หน่วยความจำหรือ RAM และแคช (Cache) ซึ่งเป็นหน่วยความจำความเร็วสูงสำหรับพักข้อมูลระหว่างซีพียูและแรม

               อุปกรณ์สำคัญอีกชนิดหนึ่งที่อยู่บนเมนบอร์ดได้แก่ ซิปเซต(Chipset) ภายในประกอบไปด้วยทรานซิตเตอร์ขนาดเล็ก จำนวนหลายล้านตัว ซึ่งผลิตด้วยเทคโนโรยีเดียวกับการผลิตซีพียู ซิปเซตมีหน้าที่กำหนดการทำงานของเมนบอร์ดและประสานการ ทำงานระหว่างอุปกรณ์ชนิดต่างๆ เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้ เมนบอร์ดแต่ละรุ่นและยี่ห้อ มีคุณสมบัติต่างกัน นอกจากนี้ด้านบน ของเมนบอร์ดยังมีช่องสำหรับเสียบการ์ดเพิ่มเติมที่เรียกว่า สล็อต (Slot) ซึ่งการ์ดจอ การ์ดเสียง การ์ดโมเด็มและการ์ดแลนต่างก็ เสียบอยู่บนสล็อต

     นอกจากนี้เมนบอร์ดในปัจจุบันยังได้รวบรวมเอาส่วนควบคุมการทำงานต่างๆ ไว้บนเมน บอร์ดเองอีกด้วยได้แก่ ส่วนควบคุมฮาร์ดดิสก์(Harddisk Controller) พอร์ตอนุกรม (Serial Port) พอร์ตขนานหรือพอร์ตเครื่องพิมพ์(Printer Port) พอร์ต PS/2 พอร์ต USB (Universal Serial Bus) และ Keyboard Controller สำหรับอุปกณ์อื่น ที่มีมาตั้งแต่เริ่มกำเนิดเมนบอร์ด ได้แก่ ROM BIOS และ Real - Time Clock

ชนิดของเมนบอร์ด

เมนบอร์ดที่มีใช้มีอยู่หลายรูปแบบแตกต่างกันไปตามลักษณะ ขนาดโครงสร้างการทำงาน ซ็อคเก็ตใส่ซีพียูและแหล่งจ่ายไฟ แต่ทั้งหมดที่กล่าวมาสามารถแบ่งเมนบอร์ดออกได้เป็น 2ประเภทใหญ่ๆ คือ

1. เมนบอร์ดแบ่งตามโครงสร้าง เรียกว่า From Factors หมายถึงการจำแนก เมนบอร์ดเป็นชนิดต่างๆ ตามลักษณะโครงสร้าง ขนาด และรูปร่าง ตามแบบมาตรฐาน แล้วจะมีแบบ AT และ ATX

2. เมนบอร์ดแบ่งตามซ็อคเก็ตใส่ซีพียู เมนบอร์ดแบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับ การใช้งานของซีพียูแต่ละรุ่น โดยเฉพาะในปัจจุบันซีพียูมีรูปแบบและโครงสร้างไม่เหมือน กัน ซ็ฮคเก็ตใส่ซีพียูจึงไม่เหมือนกันด้วย