Akronim dan Singkatan

Inggeris-Melayu/Indonesia

 


A  B  C  D  E  F G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
 


@2005 Hakcipta Terpelihara.

Pengelola web tidak bertanggungjawab ke atas sebarang maklumat
yang tidak lengkap atau tidak tepat yang terpapar di lelaman ini.

 

Acronym Finder