กองโรงงานเครื่องจักรกล WORKSHOP DIVISION
www.oocities.org/workshopard
certificate of approval
กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย กลับหน้าแรก

รู้จักองค์กร ภารกิจ / นโยบาย ผลงาน กิจกรรม 5 ส. iso9002
งานเยาวชน งานคลังพัสดุ ประกาศ/คำสั่ง หน้าต่างข่าว สารสนเทศ อื่นๆ

กองโรงงานเครื่องจักรกล ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9002 (ISO 9002 Certified)เมื่อ วันที่ 12 เมษายน 2544 จาก สถาบันรับรองระบบมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)ที่ได้รับการรับรองโดย NAC และ JAS-ANZ โดยเป็นการรับรองในมาตรฐานครอบคลุม การดำเนินงานครบทั้งองค์กร ดูความเป็นมา