กองโรงงานเครื่องจักรกล WORKSHOP DIVISION
www.oocities.org/workshopard
ประกาศ/คำสั่งประกาศ/คำสั่งประกาศ/คำสั่ง
กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย กลับหน้าแรก

รู้จักองค์กร ภารกิจ / นโยบาย ผลงาน กิจกรรม 5 ส. iso9002
งานเยาวชน งานคลังพัสดุ ประกาศ/คำสั่ง หน้าต่างข่าว สารสนเทศ อื่นๆ

นโยบายคุณภาพiso 9002

"เราจะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการโดยพัฒนาปรับปรุงการบริการด้านการซ่อมละด้านการผลิตเพื่อ สนองตอบความต้องการของผู้รับบริการด้วยระบบบริหารที่มีคุณภาพและทีมงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"

 

ขออภัยผู้ที่สนใจเข้ามาชม ขณะนี้เรากำลังอยู่ในช่วงจัดทำ อาจไม่มีข้อมูลครบถ้วน กรุณารออีกสักระยะ

ส่งข้อเสนอแนะมาได้ที่ workshopard@hotmail.com