index <BGSOUND src="//www.oocities.org/wousie1990/summerjam.mid" LOOP=INFINITE>
M'n site is helaas weer gedeleted duzzz k maak un nieuwe.
En dit is m dan:

De 3e homepage van Wou-C
Mail me ff
M'n site is al
x bezocht!!!
Links
Moppen
Flash files
Pics
Wat lees je???
Pinnen
Toppunt van.....
Heineken
GELUID HARD AAN ! ! !