Couples wallpapers
Yan SoSo & Cheung Chui San
Chiu Man & Cheung Moo Kei (Zhao Min & Chang Wu Ji)
more to come later ^-^