(Buat Pelajar Rendah Atasan)

 

 Mari mengenali Kata Hubung (definisi/takrif Tatabahasa Dewan)

 

1. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan rangkai kata dengan rangkai kata ayat dengan ayat.

 

 

2. Kata hubung terbahagi kepada iaitu:

(a)    kata hubung gabungan,

(b)    kata hubung pancangan,

(c)    kata hubung berpasangan.

 

 

3. Contoh kata hubung tunggal dan kata hubung berpasangan/gabungan serta penggunaannya adalah seperti yang berikut:

 

Kata Hubung Gabungan / Pancangan

 

Contoh

Ayat Contoh

agar

 

Kamelia berharap agar Kamal dapat menghubunginya dengan segera.

 

apabila

 

Mukanya pucat apabila disoal pegawai polis itu.

 

atau

 

Awak boleh menaiki bas atau teksi untuk ke sana.

 

bahawa

 

Kami yakin bahawa yang apa dikatakannya itu benar.

 

dan

 

Liza dan Lina sudah lama berjiran.

 

hingga

 

Ayah dan Encik Ramli berbual hingga larut malam.

 

Jika

 

Saya akan menolongnya jika awak benarkan.

 

Jikalau

 

Jikalau saya kaya, saya akan membina sebuah rumah kebajikan.

 

kecuali

 

Semua murid hadir kecuali si Gopal.

 

kerana 

 

Amirahi menangis kerana terlalu sedih.

 

lalu      

 

Burung itu terbang lalu hinggap di dahan pohon cemara.

 

manakala

 

Baju Karim bersih manakala baju adiknya kotor.

 

sambil  

 

Zafirah bernyanyi-nyanyi sambil menari. 

 

serta

 

Zahidah serta abangnya sudah pergi menonton wayang.

 

semenjak

 

Saya berkawan dengannya semenjak kecil.

 

sementara

 

Berusahalah sekuat mungkin sementara badan masih sihat.

 

sungguhpun

 

Sungguhpun buta, orang itu mampu berdikari.

 

supaya

 

Belajarlah dengan bersungguh-sungguh supaya pandai.

 

walaupun

 

Walaupun letih, diselesaikannya juga tugasan itu.

 

tetapi

 

Badannya besar tetapi dia sebenarnya seorang yang penakut.

 

 


 

Kata Hubung Berpasangan          

 

 

Contoh

Ayat Contoh

Baik - mahupun

 

Baik lelaki mahupun perempuan sama-sama bergotong royong membersihkan balai raya itu.

 

Baik- baik

 

Baik Durrah baik adiknya samasama pintar.

 

bukan sahaja malah

 

Fuad bukan sahaja nakal malah suka ponteng sekolah.

 

entah    entah

 

Jangan lekas percaya akan janjinya, entah betul entah tidak.

 

Jangan C pun

 

Jangankan lima puluh ringgit, lima puluh sen pun dia tak ada.

 

Kian C kian

 

Kian lama kian banyak orang yang ke sana.

 

Sama ada C ataupun

 

Pengetua meminta sama ada bapa ataupun ibu murid hadir ke Sekolah.

 

sedangkan...inikan pula

 

Sedangkan Gunung Ledang terdaki olehnya inikan pula Bukit Timah.

 

semakin...semakin

 

Encik Husin Saaban semakin kaya semakin pemurah.

 

sungguhpun...tetapi

 

Sungguhpun badannya gemuk tetapi dia kuat berlari.

 

walaupun...namun

 

Walaupun cacat namun Guan rajin berusaha.

 

 

 

2. Contoh kata hubung dalam bentuk Akar

 

Dan

hingga

lalu

ketika

Dengan

yang

tetapi

jika

Kerana

serta

kalau

kemudian

demikian

walhal

walau

agar

atau

demi

supaya

 

 

 

3. Contoh kata hubung dalam bentuk terbitan .

 

semasa

sementara

seharusnya

andaikata

semoga

seketika

sebaliknya

sedangkan

setelah

sesungguhnya

walaupun

itupun

sewaktu

seandainya

meskipun

sekali[un

mudah-mudahan

moga-moga

jikalau

bagaimanapun

padahal

 

 

 

 

contoh ayat

 

1. menggabungkan ayat

    Azhar dan Misha pergi ke Tanjung Pinang.

 

2. Menggabungkan rangkai kata

     Kita boleh pergi ke Mekah dengan kapal terbang atau kapal laut.

 

3. Menggabungkan ayat-ayat

    Negara itu mengeluarkan hasil galian yang banyak tetapi rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan.

 

 

 

  <-- Lelaman Utama