การมองเห็น (Vision )

โครงสร้างของตา

http://retina.anatomy.upenn.edu/~lance/retina/retina.html

http://www.cs.ucf.edu/~ceh/Government/gov2/SessionC/eye.html

เรามองเห็นได้อย่างไร: www.accessexcellence.org/AE/AEC/CC/vision_background.html

ตรวจสายตา: www.milfordeye.com/vtest.htm#chart

cone&rod 

spectrum

เราเห็นสีได้อย่างไร

ตรวจตาบอดสี    www.oocities.com/heartland/8833/coloreye.html

คำศัพท์การมองเห็น http://cns-web.bu.edu/pub/laliden/WWW/Visionary/Visionary.html

บริเวณของสมองที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ http://faculty.washington.edu/chudler/functional.html

ภาพแสดงการส่งกระแสประสาทของเซลล์ประสาท http://faculty.washington.edu/chudler/synapse.html

 

ภาพ illusion

ดูภาพลวงตา 5 ภาพ  ชื่ออะไรได้ที่นี่    (ตามที่อาจารย์บอกในห้องเรียน)

Mach Bands    Ponzo illusion    Müller-lyer    Delboeuf Illusion   Titchener circles    

ความลึกเกิดจากแสงสีและความสว่างของแสง    

เชิญเปิดดูหัวข้อ การรับรู้สึก และการรับรู้ เป็นความรู้เพิ่มเติมได้ จาก

www.rdc.ab.ca/scottpsych/website/frames/perception.htm

www.hhmi.org/senses/start.htm

www.towson.edu/~galupo/links/

www.accessexcellence.org/AE/AEC/CC/vision_background.html

http://george.arc.nasa.gov/PBA_Group/html/open.html

www.skidmore.edu/~hfoley/perception.html

www.epsychlopedia.net

 แหล่งภาพ illusion 

www.illusionworks.com

www.grand-illusions.com

www.worldofescher.com/gallery/

www.yorku.ca/eye/thejoy.htm

ย้อนกลับหน้าการรับรู้ 

 

 

 

Home

 

1