อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (Juizhaigou)

สถานที่ตั้ง  อยู่บริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากเมืองเฉิงตู 500 กม. ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 2,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

การเดินทาง รถยนต์จากเมืองเฉิงตูใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง

 จิ่วจ้ายโกว ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกของโลกเมื่อปี ค.ศ. 1992 เป็นอุทยานป่าไม้ที่สวยงามมากต้นไม้ภูเขาและน้ำทั้งที่เป็นน้ำตกและทะเลสาบ เป็นส่วนประกอบที่สร้าง ความงามดังสวรรค์แต่งแต้มไว้อย่างสวยงามมาก เดิมจิ่วจ้ายโกวเป็นที่อยู่ของชาวทิเบตเผ่าอาปา ปัจจุบันเมื่อทางการจีนให้จิ่วจ้ายโกวเป็นอุทยานแห่งชาติและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทางการจีนสร้างบ้านนอกอุทยานเพื่อให้ชาวทิเบตอาศัยอยู่ จากการไปเที่ยวเห็นได้ว่า จีนพัฒนาจิ่วจ้ายโกวอย่างรวดเร็ว สร้างระบบคมนาคมและห้องน้ำอัตโนมัติที่ทันสมัยขึ้นและสร้างสะพานทางเดิน ให้นักท่องเที่ยวได้เดินลัดเลาะลำธาร ตัดสายน้ำไหล  ทำให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงธรรมชาติโดยไม่ทำลายสภาพของธรรมชาติไป

สำหรับชาวทิเบตที่เป็นคนอยู่ในพื้นที่นี้มาก่อนจะได้ทำงานดูแลทั้งความสะอาดในบริเวณอุทยานและค้าขายของที่ระลึก

       

ดิฉันไปในฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งเป็นเวลาราว ๆ  เดือนกันยายน-ตุลาคม ใบไม้ที่เคยเป็นสีเขียวค่อย ๆ เปลี่ยนสีเป็นสีต่าง ๆ แดง เหลือง ม่วง แสด ส้ม ภูเขาจะประกอบด้วยต้นไม้ที่หลากหลายสีดูแล้วเหมือนภาพวาดวิวทิวทัศน์ที่บรรจงแต่งแต้มโดยฝีมือของบรรดาเหล่านางฟ้าเทวดา น้ำที่ปรากฏอยู่ชายเขาช่างใสสะอาดจนสามารถมองเห็นตัวปลา และรากไม้    น้ำในทะเลสาบจะมีสีเขียว สีน้ำเงิน ใสสวยงาม และใสจนเป็นกระจกสะท้อนเงายอดไม้และภูเขาจนยากที่จะแยกออกได้ว่าส่วนใดเป็นเงา

 

ความจริงแล้ว เมืองไทยเราก็มีน้ำตก ความสวยงามของธรรมชาติและความใสของน้ำในลำธารเหมือนกัน  แต่ไม่รู้ว่าเราจะสามารถรักษาความงาม ความเป็นธรรมชาติและความสะอาดได้อีกนานเท่าไร  เราย่ำยีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของเราด้วยการปล่อยปละละเลย ไม่ดูแล ไม่รักษาและไม่จัดการให้ดี มาหลายแห่งแล้ว ถ้าเราไม่ใส่ใจจริงเกี่ยวกับความมีคุณค่าของธรรมชาติเราจะไม่เหลือธรรมชาติไว้เป็นสมบัติไว้เชยชม และสร้างค่าให้แก่ประเทศของเราอีกต่อไป

จากการไปเยือนจีนเป็นครั้งที่สองซึ่งระยะเวลาห่างจากครั้งแรกเพียง 1 ปี ดิฉันพบว่าจีนกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว จีนมีทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายและการพัฒนาของเขาทำให้ดิฉันเห็นว่าเขาพยายามรักษาธรรมชาติของเขาไว้และรู้คุณค่าของมัน จีนได้สร้างทางเดินลัดเลาะชายน้ำ ข้ามผ่านลานน้ำ และแนวป่าในอุทยาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินได้ชมความงามของธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยให้รักษาาสภาพธรรมชาติไม่ให้นักท่องเที่ยวเที่ยวลุยน้ำลุยดินสร้างความเสียหายแก่ธรรมชาติ สิ่งที่น่าชมเชยก็คือ การจะทำสิ่งใดดูเหมือน เขาจะมีความเข้าใจในสิ่งที่เขาจะทำ เช่น  เขาสร้างทางเดินในอุทยานได้ดีเพราะนอกจากจะให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมธรรมชาติอย่างใกล้ชิดแล้ว ทางเดินนี้ไม่ทำให้ความสวยของธรรมชาติลบเลือนไปด้วย เขารู้จักว่าจะสร้างอย่างไรให้กลมกลืนไปกับธรรมชาติ 

นอกจากนี้ เขาพยายามจะแก้ไขใน สิ่งที่เป็นปัญหาหรือเป็นข้อบกพร่องสำหรับการท่องเที่ยวของเขาอย่างเห็นได้ชัด เช่น เรื่องห้องน้ำของจีนเป็นที่  ขึ้นชื่อที่ทำให ้คนต่างชาติไม่อยากไปเที่ยวเมืองจีน เรามักพูดติดปากกันอยู่เสมอว่า " ไม่อยากไปเที่ยวเมืองจีนเพราะห้องน้ำสกปรก" ดิฉันไปพบสภาพห้องน้ำในตัวเมืองและในอุทยาน หรือในสถานที่ท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้ว สำหรับห้องน้ำที่ตั้งอยู่ตามเส้นทางระหว่าง เมืองหรือในหมู่บ้าน  คงสร้างขึ้นเพื่อใช้สิ่งขับถ่าย มาทำปุ๋ยคอกและเป็นวัฒนธรรมประจำชาติของเขาเอง  แต่เมื่อจีนเปิดตัวต่อโลกภายนอกและ ดิฉันเข้าใจว่าจีนกำลังพัฒนาปรับปรุงและสร้างมาตรฐานบ้านเมืองของเขาใหม่ให้สะอาดแต่ถ้าเขาไม่สามารถพัฒนาได้ก็คงจะเชิญชวน นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวได้ไม่มากนัก ตามจริงห้องน้ำสาธารณะตามเส้นทางชนบทของไทยเราไม่ได้ สะอาดไปกว่าของเมืองจีนเท่าไร นัก ต่างกันเพียงแต่มีประตูปิดแง้มและมีโถส้วมปกปิดสิ่งที่อยู่ ด้านล่างไว้เท่านั้น ถ้าคนไทยยังคิดว่าสภาพบ้านเมืองของเราดีกว่าบางประเทศอยู่และ หากเราไม่สำรวจตัวเราอย่างจริงจัง รับรู้ในความเป็นจริง และไม่มีความจริงใจ ในการพัฒนา และสร้างบ้านเมืองของเราแล้ว  อีกหน่อยคนจีนจะเป็นคนพูดว่าไม่ค่อยอยากมาเที่ยว เมืองไทยนักเพราะห้องน้ำสกปรก ฯลฯ

 

Home     สถานที่อื่น

1