Keukenhof

สวนดอกไม้ที่สวนใหญ่จะเป็นดอกทิวลิป การจัดสวนดอกไม้มีทั้งภายนอกและภายในอาคาร ภายนอกอาคารจะจัดได้สวยงามและมีเก้าอี้นั่งพักให้นักท่องเที่ยวได้ดูดดื่มความสดชื่นและ ความสวยงามของดอกไม้

       

ส่วนในอาคาร ปีนี้ที่ดิฉันได้มีโอกาสเข้าไปชมมีสองที่ ที่หนึ่งจัดแสดงดอกเยบิร่า สวยมากดอกใหญ่สีสดใส อีกอาคารหนึ่งจะจัดให้ดูดอกทิวลิปที่มีการผสมพันธ์ใหม่ ๆ

 

เมื่อเดินเข้าไปสุดบริเวณนั้นจะเห็นกังหันลมใหญ่ ด้านหลังของกังหันลมใหญ่ จะเป็นทุ่งทิวลิป ช่วงที่ดิฉันไปนี้ เป็นช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวดอกทิวลิปไปแล้ว จึงไม่ได้มีโอกาสเห็น ความงามของ ทุ่งได้เต็มที่นัก

Home  สถานที่อื่น

1