โยคะเบื้องต้น:สิริอร วิชชาวุธ      

               การฝึกโยคะเดิมมีวัตถุประสงค์ในการฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบัน โดยการกำหนดจิตไปตามการเคลื่อนไหวของร่างกายของตน  ซึ่งการฝึกจิตด้วยการเคลื่อนไหวทางกายมิเพียงทำให้เกิดการฝึกสมาธิเท่านั้น ยังทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง มีการยืดหยุ่นและมีการหมุนเวียนของเลือดทั่วร่างกาย ในหนังสือจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การขั้นต้นแต่งโดยผู้เขียนได้กล่าวถึงการอุ่นเครื่องและการฝึกโยคะท่าสุริยะนมัสการ แต่สำหรับผู้ที่เห็นท่าสุริยะนมัสการยากไปสักหน่อย ท่านสามารถฝึกท่าเดวาสักการไปสักระยะหนึ่งก่อน เมื่อรู้สึกว่าการฝึกท่านี้ง่ายสำหรับตัวเราแล้ว ให้เริ่มท่าสุริยะนมัสการได้เลย อย่างไรก็ตามเมื่อจะฝึกท่าเดวาสักการ ท่านจะต้องฝึกปราณและท่าอุ่นเครื่องจนถึงท่าโอมมณีพุทธาเสียก่อน(ดูได้จากหนังสือจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การขั้นต้นแต่งโดยผู้เขียน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ซึ่งจะมีวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และร้านหนังสือ ซีเอ็ด ทุกสาขา) สำหรับท่านที่ปรารถนาจะฝึกโยคะที่หฐราชาโยคาศรมโดยมีอาจารย์ตฤณคฤทธิ์ เป็นเจ้าของและผู้สอน   หฐราชาโยคาศรม อยู่ที่ ชั้น 11 อาคารจอดรถโรงแรมเอเซีย ถนนพญาไท ที่สถานีราชเทวีของรถไฟฟ้าบีทีเอส โทร.02- 215-0913

 

ท่า: เดวาสักการ  ทำ 5 รอบ แต่ละรอบจะมีท่าอาสนะดังนี้

 

   1. นั่งท่าญี่ปุ่น

2. หายใจเข้า ยกแขน และ

   แอ่นตัวตรง

3. หายใจออก ก้มตัวลง จน ศีรษะจรดพื้น

4. หายใจเข้า ยกตัวขึ้นเป็น 

   ท่าแมว

 

   5. หายใจออก พร้อมกับโก่งสะโพกขึ้น เหยียดขาและแขน ศีรษะจรดพื้น

6. หายใจเข้า พร้อมทั้งแอ่นไปด้านหน้า

7. หายใจเข้า พร้อมทั้งยกตัวขึ้นเป็นท่าแมว

8. หายใจออก ก้มกราบ

 

 

9. หายใจเข้า

10. หายใจออก

 

 

 

 ท่านี้ ไม่เหมาะกับผู้ปวดหัวเข่า


 

 

1