ועדה לקידום מעמד האשה אפריל 03

החלטת הוודעה לקידום האשה בקשר לעתיד כדורגל הנשים בישראל


מפנה בכדורגל נשים

התפרסם בתאריך: 14/04/2003


חה”כ גילה גמליאל: ”בפעם הראשונה יהיה ייצוג לנשים בהנהלת התאחדות הכדורגל. עיתוי הישיבה אינו מקרי: נשים משחקות כדורגל ערב פסח.”
ח”כ אילן שלגי: ”אני תומך בחקיקה להעדפה מתקנת לכדורגל נשים כשם שקיימת העדפה בדירקטוריונים”.

בעקבות פנייתה של חה”כ גילה גמליאל, הודיע יו”ר התאחדות הכדורגל, מר גברי לוי, כי ההתאחדות מתחייבת לקדם כדורגל נשים ולדאוג לייצוג נשים בהנהלתה.
בישיבה משותפת של הוועדה לקידום מעמד האשה וועדת החינוך והתרבות בנושא: בעיית אפליית כדורגל הנשים לעומת כדורגל הגברים.
בישיבה השתתפו חכ”ים רבים.

חה”כ גילה גמליאל, יו”ר הוועדה לקידום מעמד האשה: ” יש לבטל לאלתר קיפוח הנשים בכדורגל ולאמץ המלצות ועדת כץ שקבעה תבחינים להקצאת תקציבים לספורט הנשים ולהעביר מיידית הכספים המסומנים לכדורגל נשים”.

חה”כ אילן שלגי, יו”ר ועדת החינוך והתרבות: ”כדורגל הנשים מקופח ויש לשנות זאת על-ידי שינוי בגישה לכדורגל בבתי הספר; לא עוד ”בנים לכדורגל ובנות לכדורעף”, אלא: ”פעם כך ופעם כך”. אני תומך בהעדפה מתקנת על-ידי חקיקה”.

חה”כ זהבה גלאון, שביקשה לקיים דיון זה: ”קיימת התייחסות מפלה לכדורגל נשים הן על-ידי מועצת ההימורים והן על-ידי משרד החינוך התרבות והספורט”.

מר גברי לוי, יו”ר התאחדות הכדורגל: ”הבוקר קיבלה ההתאחדות החלטה לפיה ההתאחדות לוקחת כאחריות לאומית לקדם כדורגל נשים החל מן השנה הבאה. כך יינתן יותר כסף הן ממועצת ההימורים בספורט והן מן ההתאחדות . באסיפה הבאה אדאג לייצוג לנשים בהנהלה”.

חה”כ רשף חן: ”יש לשנות התדמית של הכדורגל הנתפס בעיני הציבור כ”מלחמת השבט”. אין ברירה אלא לעשות אפליה מתקנת חזקה במיוחד לספורט נשים בכלל ולכדורגל נשים בפרט”.

חה”כ גדעון סער: ”יש קשר הדוק בין העניין שמגלות נשים בכדורגל נשים ובין יכולת כדורגל הנשים להתקדם. אם לא יימצא פתרון הולם על-ידי הרשות המבצעת, נפעל באמצעות חקיקה”.

החלטות הוועדה לקידום מעמד האשה וועדת החינוך והתרבות:
1. הוועדות יוצאות בקריאה לאפשר לליגת הנשים לסיים את השנה עם כל המשתמע מכך כולל העברת התקציבים.
2. הוועדות קוראות ליישם המלצות ועדת כץ.
3. הוועדות קוראות לדאוג שכל התקציבים המופנים לכדורגל נשים יסומנו ויגיעו לשם.
4. הוועדות פונות לשרת החינוך, התרבות והספורט להבטיח בניית תשתית ספורט הולמת בבתי-הספר.
5. הוועדות תתמוכנה בהצעת החוק ביוזמת חה”כ זהבה גלאון ושדולת הנשים בישראל, לייצוג הולם לנשים במוסדות הספורט בישראל.
6. הוועדות דורשות מרשות השידור להכיר במשחקי ליגת כדורגל נשים כהפקת מקור ולשדרם.
7. הוועדות תעקובנה אחר יישום הבטחות יו”ר התאחדות הכדורגל כי באסיפה הכללית שתתקיים בספטמבר הקרוב יהיה ייצוג לנשים בהנהלה.


עוד על הודעות הוועדה לקידום נשים בישראל מהתאריך הזה 1