รางวัลและผลงานที่ภาคภูมิใจ

รางวัลที่โรงเรียน/ครู ได้รับ

ที่
ประเภทรางวัล
ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
ปีที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบ
1
เกียรติบัตร

ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะหัตกรรมนี้ล้ำเลิศในงาน
มหัศจรรย์ เด็กไทย: มหกรรมปฎิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน


2550
สพฐ
2
โล่
ได้นำผลงานการพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมถอดประสบการณ์เรียนรู้ในกิจกรรม “เปิดบ้านคุณธรรม” ประจำปี 2551 จาก สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และได้รับการคัดเลือก เป็นโรงเรียน คุณธรรมดีเด่นประจำปี 2551

2551
สพท.ปข.2
3
เกียรติบัตร
ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์วิชาชีพครู ระดับ ดีเด่น
2551
สพท.ปข.2
4
เกียรติบัตร
ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์วิชาชีพครู ระดับ ดี
2551
สพท.ปข.2
5
โล่
ครูคุณธรรมดีเด่น
2551
สพท.ปข.2
ุุ6
-
ไดรับการคัดเลือก เข้าร่วมแสดงผลงานนักเรียน "ฝึกงานฝึกทำ" ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ จังหวัด สุพรรณบุรี
2552
สพท.ปข.2
7
เกียรติบัตร
ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมแสดงผลงานและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โครงการนักเรียนแปรรูปผักและผลไม้้ และนำพริสามเกลอ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ "เก่งสร้างชาติ" ณ อิมแพคเมืองธานี จ.นนทบุรี
2552
สพฐ.
8
-
ได้รับการคัดเลือก ไปนำเสนอผลงานนักเรียน โครงงานนักเรียน การแปรรูปผักและผลไม้ ในงานเยาวชนสรรค์สรรค์ ระดับประเทศ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซีตี้ จอมเทียนพัทยา จ.ชลบุรี
2552
สพฐ.
9
-
ได้รับการคัดเลือก นำเสนอโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ณ วัดธรรมรังษี(วัดนาวัลเปรียง)
2552
สพท.ปข.2

  กิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา

ที่
กิจกรรมเด่น
1
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
2
โครงการส่งเสริมอาชีพการหารายได้ระหว่างเรียน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3
โครงการจัดกิจกรรมค่ายบ้านแสนรัก
.
 


ผลงาน / รางวัล นักเรียน

ที่
ประเภทรางวัล
รางวัลที่ได้รับ
ปีที่ได้รับ
หมายเหตุ
1
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของ ใช้เป็นเอกลักษณ์ ไทย
2550
จ.ชลบุรี
2
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันบายศรีปากชาม
2550
จ.ชลบุรี
3
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันน้ำพริกสมุนไพร
2550
จ.ชลบุรี
       
4
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสร้าง E-Book
2550
 
5
รางวัลระดับดี โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องคณิตคิดเพลิน
2550
 
6
รางวัลระดับดี ีโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องดื่มดีมีสุขภาพ
2550
 
7
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้าง เว็บไซต์ด้วย Dream weaver
2550
 
8
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
2550
 
       
9
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน วอลเล่ย์บอลหญิง
2551
 
10
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน เปตองหญิง
2551
 
11
รางวัลเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์
2551
 
12
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน การสร้างเวปไซต์ด้วยภาษา HTML
2551
 
         
13
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเพลงกล่อมเด็ก ช่วงชั้นที่ 4 การแข่งขันทักษะ งานศิลหัถกรรมนักเรียน จ.สุพรรณบุรี
2552
5 ม.ค. 2552
14
รางวัลเหรีญทอง การแข่งขันการแปรรูปอาหาร ช่วงชั้นที่ 3 การแข่งขันทักษะ งานศิลหัถกรรมนักเรียน จ.สุพรรณบุรี
2552
6 ม.ค. 2552
15
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันน้ำพริกเครื่องเคียง ช่วงชั้นที่ 3 การแข่งขันทักษะ งานศิลหัถกรรมนักเรียน จ.สุพรรณบุรี
2552
7 ม.ค. 2552
         
         
         

 


[ย้อนกลับ]
1