ความฝันอันสูงสุด

 

โน๊ตเพลงความฝันอันสูงสุด

เป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อปลุกใจประชาชน ให้แสดงออกซึ่งความรักชาติ เสียสละ เพื่อส่วนรวมและ ร่วมใจกันพัฒนาบ้านเมือง แต่แตกต่างจากเพลงอื่นตรงที่ใส่ทำนอง หลังจากที่เขียนคำร้อง โดยคำร้องนี้ได้คำกลอนเตือนใจที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุญนาค เขียนคำกลอนเตือนใจแล้วพิมพ์แจกเหล่า ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพลเรือน เพื่อให้กำลังใจไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ต่อมาทรงกราบบังคม ทูลขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทำนองเพลง "ความฝันอันสูงสุด" จึงเป็นเพลง พระราชนิพนธ์เพลงแรกที่มีการเขียนคำร้องก่อน แล้วทรงใส่ทำนองภายหลัง

 

 

 


ความฝันอันสูงสุด

คำร้อง          ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุญนาค

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ     ขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว ขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจ      ขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทะนง จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด     จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง     จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา ไม้ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร     ไม่เรรวนพะว้าพะวังคิดกังขา ไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา     ไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป นี่คือปณิธานที่หาญมุ่ง     หมายผดุงยุติธรรมอันสดใส ถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใด     ยังมั่นใจรักชาติองอาจครัน โลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่     เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยัน คงยืนหยัดสู้ไปใฝ่ประจัญ     ยอมอาสัญก็เพราะปองเทิดผองไทย


1