อุตสาหกรรมเป็นรากฐานของความเจริญของประเทศชาติ เพราะถึงแม้ในอดีตประเทศไทยของเราจะเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งผู้ที่มีที่ดินมากกว่า จะเป็นผู้ที่มั่งคั่ง แต่ในยุคปัจจุบัน ถึงแม้จะมีที่ดินเพียงเล็กน้อย แต่มีเครื่องจักรอุตสาหกรรมทันสมัยที่มากกว่าก็อาจเป็นผู้มั่งคั่งกว่าผู้ที่มีที่ดินมากมายได้ แต่การทำอะไรในยุคปัจจุบันการทำอะไรจำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานรองรับเสมอ เราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำความรู้จักกับ "มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย"

 

 

หน้าหลัก | ความเป็นมา | โครงสร้าง | โครงสร้างรหัสอุตสาหกรรม | การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม
1