CONTOH SURAT PERMOHONAN PENGAMBILAN PEMBANTU RUMAH

Abdul Osman bin Zahari
212, Jalan Baru
Shah Alam Selangor

22 September 2000

Kepada
Ketua Pengarah Imegresen Negeri Selangor
Pejabat Imegresen
Tingkat 2, Bangunan PKNS
Shah Alam Selangor

Tuan,

PERMOHONAN PENGAMBILAN PEMBANTU RUMAH WARGA INDONESIA

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

Saya, ABDUL OSMAN BIN ZAHARI (No. KP 690101-02-1111) ingin mengambil seorang pembantu rumah warga Indonesia bernama KAHAMIMAH BT SHUKOR (No. Pasport H865667).

Bersama ini disertakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk rujukan pihak tuan.
 

Sekian, terima kasih.
 

                         (t.t)
................................................
(ABDUL OSMAN BIN ZAHARI).
 

KE LAMAN SEBELUMNYA

1