Islamic Popular Music

İslami Popüler Müzik

Cat Stevens, Popular Songs of

Yusuf Islam, Popular Songs of
YEŞİL POP
CAT STEVENS      YUSUF ISLAM        ISLAMIC POPULAR MUSIC WORLD     ISLAMIC POPULAR MUSIC TURKEY
CAT STEVENS
     YUSUF ISLAM         DÜNYADA İSLAMİ POP MÜZİĞİ           TÜRKİYE'DE İSLAMİ POP MÜZİĞİ
LYRICS OF YUSUF ISLAM / ŞARKI SÖZLERİ                LATEST NEWS ABOUT YUSUF ISLAM / SON HABERLER     
TOTAL SOLAR ECLIPSE
"  G R E E N    P O P  "
"Green Pop" is a general name of the popular music which is commonly listening by muslim youth in the world. The reasons of coming on the scene of popular islamic music may differ from one country to to the other. However, it is the fact that the cd's of popular islamic music groups are among the best sellers.
Within the framework of this study we will concentrate on the factors stimulating the rise of popular islamic music in different countries, the musical patterns they choose.
We will see how and why this musical trend spread to a kind of protest of the muslim youth who feel themselves under pressure.
Cat Stevens, with his newer name Yusuf Islam is a very important key to understand and improve our study in islamic popular music. He played an important role to popularize this musical trend. We will also study islamic hip hop, islamic rap, even islamic rap and straight edge by indicating all aspects with sample songs of various groups and singers such as Native Deen, Islamic Soldier, Fundamental, Transglobal Underground, IAM, Faeeza Malinga, Khalid Belrhouzi, Zain Bhikha, Sarah Rhalem,...
Moreover; turkish " Green Pop" , turkish popular islamic music and the famous singers and groups ( Mustafa Demirci, Abdurrahman Öndül, Mehmet Emin Ay, Eşref Ziya Terzi, Ömer Karaoğlu, Aykut Kuşkaya, Ecan Irmak,...) will be also examined in detail.
Among other things, of course we will also give different thoughts and evaluations about the vital question of " Is music prohibited in Islam?"
Özellikle 1980'lerden başlayarak, yoğun olarak gençlerin dinlediği bir müzik akımına verilen genel bir adlandırma "Yeşil Pop". İsim babası konusunda çeşitli spekülasyonlar var. Ortaya çıkış nedenleri farklı ülkelerde farklı nedenlere dayansa da, Amerika'da, Avrupa'da, Türkiye'de ve diğer tüm İslam ülkelerinde gençler tarafından yaygın olarak dinleniyor, cd'ler, kasetler satış rekorları kırıyor, konserlere yer
bulmak mümkün olmuyor.
Bu çalışmada, bu tarz müziğin ortaya çıkış nedenlerini, hangi ezgisel kalıpların daha çok tercih edildiğini örneklerle inceleyeceğiz. Dünyada ve Türkiye'de baskı altında yaşadıklarını hisseden müslüman gençlerin bir çıkış, başkaldırı, protesto aracı olarak da kullanılan bu müziğin, kitleleri bir araya getirme özelliklerinden de yararlanarak nasıl evrenselleştiğini göreceğiz.
Çalışmamızda Cat Stevens / Yusuf Islam' ın ağırlıklı bir yeri olacak. Çünkü islami müziğin 1980'lerin başından itibaren populerleşmesinde ünlü bir pop starın İslam dinini seçmesinin, müzikle ilgili değişen
görüşlerin önemli bir etkisi olmuştur.
Ayrıca Amerika ve Avrupa'da giderek yaygınlaşan, Türkiye'de de epeyce dinleyicisi olan islami rap,
islami hip hop, hatta islami rock ve straight edge
ile ilgili gruplara (Native Deen, Islamic Soldier, Fundamental, Transglobal Underground, IAM, Faeeza Malinga, Khalid Belrhouzi, Zain Bhikha,
Sarah Rhalem,...) ve çalışmalarına çıkış nedenleri
ile birlikte yer vereceğiz.
Türkiye'de ise geniş kitlelerce dinlenilen bu yabancı grupların yanı sıra Mustafa Demirci, Abdurrahman Öndül, Mehmet Emin Ay, Eşref Ziya Terzi, Ömer Karaoğlu, Aykut Kuşkaya, Ecan Irmak,..gibi popüler şarkıcı ve gruplara yer vereceğiz.
Tabii bu arada müzik yapmanın, dinlemenin islami açıdan haram olup olmadığı konusundaki tartışmalara ( bunun bu çalışmanın sınırlarını aşan bir husus olduğunun bilincinde olarak) sınırlı da olsa değineceğiz.
Türkçe İçerikli Web Siteleri
.
TAŞINIYORUZ            WE ARE MOVING
http://yesilpop.blogspot.com