Yidakigong

 back
De Yidaki (didgeridoo) is waarschijnlijk het oudste instrument dat door de Australische aboriginals wordt gespeeld. Oorspronkelijk is de Yidaki een eucalyptustak die werd uitgehold, maar het kan ook van bamboe gemaakt worden. Het instrument beleeft de laatste jaren een come-back. De gong behoort tot de oudste en belangrijkste instrumenten van Zuidoost-Azië. Het was een attribuut van rijkdom en diende als statussymbool. Een gong aanraken bracht je voorspoed en kracht. Als muzikaal instrument wordt het gebruikt bij vieringen, begrafenissen en als orchestraal instrument.

het effect reikt veel verder.

Onze werkwijze is heel eenvoudig; de groep legt of zet zich in een comfortabele houding en wij sturen een uur lang harmonische en disharmonische klanken op hen af. Net zoals alle muziekinstrumenten hun eigen krachtige trillingen voortbrengen, vibreert alles in de natuur, van mineralen tot levende wezens. Water is het ideale voertuig voor deze trillingen. Daarom juist verplaatsen zij zich met alle gemak doorheen het menselijke lichaam, dat voor meer dan 80% uit water bestaat! Een fijne massage van alle innerlijke cellen is daarvan het gevolg Rust en genezing. Het menselijke lichaam is dus een levend geheel van trillingen. Zo kent een gezond orgaan een goed afgestelde trilling1, daar waar een ziek orgaan dat niet kent. De klanken, voortgebracht door de Yidaki en de gong, roepen een herinnering op aan een zuivere afstemming en geeft de luisteraar de mogelijkheid om zich opnieuw in te schakelen op zijn eigen onverstoorde, heldere trilling. Zo kunnen rust en genezing tot stand worden gebracht.
Yidaki Gong richt zijn aandacht op iedereen die voelt dat hij toe is aan wat rust en harmonie. Het richt zich dus tot jong en oud, mensen van elk mentaal en funktioneel niveau.
 
Indien u kan beschikken over een ruimte met een aangename temperatuur, een gezellige atmosfeer en een minimum aan geluidshinder, speelt Yidaki Gong graag bij u op locatie.
 
Yidaki Gong werd in 1990 opgericht door Patrick Fréderic Hoelen. Patrick raakte tijdens een reis naar het verre oosten betoverd door de helende klanken van de gong en de Yidaki. Hij heeft zich sindsdien verdiept in het bespelen van deze twee magische instrumenten. Patrick is tevens Yidaki Gong-projektleider en zijn voorliefde voor de Œhealing sounds1 leidt hem steeds naar nieuwe grensverleggende samenwerkingen met andere muzikanten.

Hebt u interesse of wilt u soms meer informatie over hoe wij tewerk gaan, dan kan u ons bereiken op onderstaand adres en telefoonnummer.

Hoelen
Rue de la frontiere 37b
5550 Bagimont
Belgium
tel: 32 061/328.669

Do not hesitate but communicate!email

                        

We kunnen nog veel kennis overdragen