MCTA Horse Trials - 1999
Waredaca Horse Trials - 1999

Seneca Valley Horse Trials - 1998

Redland Hunt Horse Trials - 1999

Heath Ryan Clinic - 1999
(Heath up)

Waredaca Horse Trials - 1999
Waredaca Horse Trials - 1997

Seneca Valley Horse Trials - 1997
1