KDYMM TUANKU SULTAN
SELAMAT DATANG KE HALAMAN
JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM KEDAH DARULAMAN
Bangunan Wan Mat Saman
05676 Alor Setar
Kedah DarulAman.
Carta Organisasi
YangDiPertua 
Bahagian Pentadbiran   Bahagian Penerangan&  Dakwah 
Unit Nikah Cerai Rujuk 
Bahagian Pengutkuasaan  Undang-Undang Syariah
Bahagian   Penyelidikan Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam
Bahagian Baitumal  Bahagian Pendidikan
J/K.Fatwa Berita Jheaik&Maik1999
Pegawi2&kakitangan Jheaik &Maik
K.Setar K.Muda K.Pasu Kulim Langkawi Baling P.Terap Yan Sik Pendang B.Baru
 KursusMbkppi
Editor
logoMaik

Click to see more great pages on Sports and Recreation.
Click Here!
Click Here!
Click Here!
Click Here!
Click Here!
1