בודק את רזולוצית המסך...

 

יובלל לירון

Yuvalal Liron

 

 

1