ชื่อโรงงาน

ประกอบกิจการ

เลขที่

หมู่

ซอย

ถนน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

โทรศัพท์

เงินลงทุน

คนงาน

แรงม้ารวม

ชื่อเจ้าของ

บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ปรับคุณภาพของเสียรวม

87

9

พุทธมณฑลสายที่ 5

ไร่ขิง

สามพราน

นครปฐม

4200835

21,110,000

6

108.52

บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด

ระบบบำบัดน้ำเสียรวม

12

วัดเทียนดัด

เพชรเกษม

บ้านใหม่

สามพราน

นครปฐม

42,903,394,290,647

500,000

2

211.50

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

บำบัดน้ำเสียรวม

19

19

แสงชูโต

ท่าผา

บ้านโป่ง

ราชบุรี

032-200746

940,000,000

40

4,991.20

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

บริษัท ซีรอเยล อาหารทะเล จำกัด

ปรับคุณภาพน้ำเสีย ปริมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน

80

1

ธรรมคุณากร

บางหญ้าแพรก

เมือง

สมุทรสาคร

423961-4

11,250,000

10

516.48

บริษัท ซีรอเยล อาหารทะเล จำกัด

บริษัท เอ็กซ์ซอส จำกัด (โรงงานที่ 1)

กำจัดขยะโดยการเผา

-

บางพลี-ตำหรุ

บางปูใหม่

เมือง

สมุทรปราการ

3,000,000,000

80

1,440.00

บริษัท เอ็กซ์ซอส จำกัด (โรงงานที่ 1)

บริษัท น้ำตาลรางกระต่าย จำกัด

โรงงวานปรับคุณภาพของเสียรวม

99

9

ตะคร้ำเอน

ท่ามะกา

กาญจนบุรี

561188

370,000,000

8

120.00

บริษัท น้ำตาลรางกระต่าย จำกัด

บริษัท ทีโอเอ พลาสติก ไซเซอร์ อินดัสตรีส จำกัด

บำบัดน้ำเสียรวม ได้ปีละ 9125 ลูกบาศก์เมตร

31/4

3

บางนา-ตราด

บางเสาธง

กิ่งอำเภอบางเสาธง

สมุทรปราการ

3128366

10,500,000

7

62.57

บริษัท ทีโอเอ พลาสติก ไซเซอร์ อินดัสตรีส จำกัด

บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด

โรงงานปรับคุณภาพน้ำเสียรวม

57/6

4

เอกชัย

โคกขาม

เมือง

สมุทรสาคร

18,150,000

2

90.00

บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด

โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์

ปรับคุณภาพของเสียรวม

91/3

มิตรภาพ

ปากเพรียว

เมือง

สระบุรี

315830

319,000,000

2

63.00

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

บริษัท ประณีตศิลป์ จำกัด

ปรับคุณภาพของเสียรวม

19

6

ปากน้ำเท็กซ์ไทล์

สุขุมวิท(เก่า)

บางปูใหม่

เมือง

สมุทรปราการ

2,820,000

2

87.50

บริษัท ประณีตศิลป์ จำกัด

โลตัสซูเปอร์เซ็นเตอร์

ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียรวม

293

5

ทางหลวงสาย 340

ท่าระหัด

เมือง

สุพรรณบุรี

035-521001-25

5,290,000

1

65.00

บริษัท เอก-ชัยดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

บริษัท นวนคร จำกัด

บำบัดน้ำเสียรวม ได้ 26,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

999

20

พหลโธยิน

คลองหนึ่ง

คลองหลวง

ปทุมธานี

5291903

83,000,000

53

641.10

บริษัท นวนคร จำกัด

บริษัท ที่ดินอุตสาหกรรมเครือซิเมนต์ไทย จำกัด

บำบัดน้ำเสียรวม ได้ 15,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

2

หนองปลากระดี่

บัวลอย

หนองแค

สระบุรี

373333

149,000,000

6

505.74

บริษัท ที่ดินอุตสาหกรรมเครือซิเมนต์ไทย จำกัด

สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนัง

ปรับคุณภาพน้ำเสียรวม

ฟอกหนัง

สุขุมวิท กม.34

บางปูใหม่

เมือง

สมุทรปราการ

13,000,000

15

577.40

สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนัง

บริษัท เอ็กซ์ซอส จำกัด (โรงงานที่ 2)

กำจัดขยะ โดยการเผา

-

4

แพรกษา

เมือง

สมุทรปราการ

2,570,430,000

80

1,440.00

บริษัท เอ็กซ์ซอส จำกัด (โรงงานที่ 2)

บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด

บำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

49

3

ปู่เจ้าสมิงพราย

สำโรงใต้

พระประแดง

สมุทรปราการ

3949149

17,000,000

-

120.00

บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด

บริษัท อุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด(มหาชน)

บำบัดน้ำเสียรวม (บำบัดน้ำเสียได้ 6,000 ลูกบาศกเมตรต่อวัน)

-

9

โรจนะ

ธนู

อุทัย

อยุธยา

330000-8

-

7

421.50

บริษัท อุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด(มหาชน)

บริษัท นครหลวงกลูโคส จำกัด

บำบัดน้ำเสียรวม

67

1

วัดเทียนดัด

เพชรเกษม

บ้านใหม่

สามพราน

นครปฐม

4290020

5,000,000

4

30.00

บริษัท นครหลวงกลูโคส จำกัด

บริษัท คลองสวนพลู จำกัด

โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม

47

3

สายเอเซีย

ปากกราน

อยุธยา

อยุธยา

11,600,000

2

95.00

บริษัท คลองสวนพลู จำกัด

สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนัง

ปรับคุณภาพน้ำเสียรวม

11

ฟอกหนัง

สุขุมวิท กม.30

ท้ายบ้าน

เมือง

สมุทรปราการ

33,000,000

15

1,493.00

สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนัง

บริษัท เอ็กซ์ซอส จำกัด (โรงงานที่ 3)

กำจัดขยะ โดยการเผา

-

4

บางเสาธง

กิ่งอำเภอบางเสาธง

สมุทรปราการ

3,000,000,000

80

1,440.00

บริษัท เอ็กซ์ซอส จำกัด (โรงงานที่ 3)

บริษัท ฮิตาชิ เฟอร์ไรท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บำบัดน้ำเสียรวม

1/60

5

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

โรจนะ

คานหาม

อุทัย

อยุธยา

330394

21,400,000

3

7.13

บริษัท ฮิตาชิ เฟอร์ไรท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บำบัดน้ำเสียรวม

89/2

8

วัดสวนส้ม

ปู่เจ้าสมิงพราย

สำโรงใต้

พระประแดง

สมุทรปราการ

3842760

48,000,000

3

460.92

บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็กซ์ซอส จำกัด (โรงงานที่ 4)

กำจัดขยะ โดยการเผา

-

7

ปากคลองบางปลากด

พระสมุทรเจดีย์

สมุทรปราการ

3,000,000,000

80

1,440.00

บริษัท เอ็กซ์ซอส จำกัด (โรงงานที่ 4)

บริษัท เอ็กซ์ซอส จำกัด (โรงงานที่ 5)

กำจัดขยะ โดยการเผา

-

6

วัดคู่สร้าง

สุขสวัสดิ์

ปากคลองบางปลากด

พระสมุทรเจดีย์

สมุทรปราการ

3,000,000,000

80

1,440.00

บริษัท เอ็กซ์ซอส จำกัด (โรงงานที่ 5)

บริษัท แปซิฟิค มารีน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

ระบบบำบัดน้ำเสียรวม (Central Water Treatment Plant)

75/12

5

วัดโสภณาราม

เอกชัย

โคกขาม

เมือง

สมุทรสาคร

424448

18,000,000

10

186.20

บริษัท แปซิฟิค มารีน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

บริษัท เกรทฟู๊ด (ดิไฮเดรชั่น) จำกัด

ระบบบำบัดน้ำเสียรวม (CENTRAL WATER TREATMENT PLANT)

7

เศรษฐกิจ

ท่าทราย

เมือง

สมุทรสาคร

423190

19,580,000

5

148.00

บริษัท เกรทฟู๊ด (ดิไฮเดรชั่น) จำกัด

บริษัท ชัยนาวีห้องเย็น จำกัด

ปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม

1258

วิเชียรโชฎก

มหาชัย

เมือง

สมุทรสาคร

422000

14,150,000

7

13.00

บริษัท ชัยนาวีห้องเย็น จำกัด

บริษัท ศรีสุโขทัยแมนชั่น จำกัด

ระบบบำบัดน้ำเสียรวม

-

12

แฟคตอรี่แลนด์ 1/1

พุทธมณฑลสาย 5

ไร่ขิง

สามพราน

นครปฐม

4207178-9

3,500,000

2

19.00

บริษัท ศรีสุโขทัยแมนชั่น จำกัด

โครงการบิกแลนด์ ฟอคตอรี่

ปรับคุณภาพน้ำเสียรวม

63/16

13

พหลโยธิน

คลองหนึ่ง

คลองหลวง

ปทุมธานี

2798514-5

12,000,000

2

64.00

บริษัท เควายเอช.อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ลัคกี้แคนเนอรี่ จำกัด

บำบัดน้ำเสียรวม

63/2

6

ธนบุรี-ปากท่อ

บางกระเจ้า

เมือง

สมุทรสาคร

01-2113019

850,000

2

38.00

บริษัท ลัคกี้แคนเนอรี่ จำกัด

บริษัท สามพรานเอสเตท จำกัด

บ่อบำบัดน้ำเสีย

-

11

แฟคตอรี่แลนด์โครงการ 2

พุทธมณฑลสาย 5

ไร่ขิง

สามพราน

นครปฐม

3,700,000

2

22.33

บริษัท สามพรานเอสเตท จำกัด

บริษัท ต้าหมิงเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บำบัดน้ำเสียรวม

44/5

4

เอกชัย

โคกขาม

เมือง

สมุทรสาคร

1,250,000

2

60.00

บริษัท ต้าหมิงเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)

ปรับคุณภาพของเสียรวม

50

7

สุดบรรทัด

ตาลเดี่ยว

แก่งคอย

สระบุรี

251970-5

40,010,899

8

154.49

บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชรัฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บำบัดน้ำเสียรวม

161

1

เลียบคลองชลประทาน

ศรีพราน

แสวงหา

อ่างทอง

-

-

7.34

บริษัท ชรัฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท บ้านแพน เอ็นจิเนียริ่ง แอนดโฮลด์ดง จำกัด

กำจัดกากอุตสาหกรรม

-

9

สามโคก - เสนา

บางนมโค

เสนา

อยุธยา

201820-1

25,384,000

24

106.02

นายดำรงฤทธิ์ อินทรกำแหง

บริษัท ลัคกี้แคนเนอรี่ จำกัด

บำบัดน้ำเสียรวม

63/2

6

พระราม 2

บางกระเจ้า

เมือง

สมุทรสาคร

50,000,000

2

58.00

บริษัท ลัคกี้แคนเนอรี่ จำกัด

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

บำบัดน้ำเสียรวม

12/8 

6

พระราม 2

ท่าจีน

เมือง

สมุทรสาคร

822201-3

1,050,000

1

30.00

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

ระบบบำบัดน้ำเสียรวม

13/8

4

วัดท่าข้าม

เพชรเกษม

ท่าข้าม

สามพราน

นครปฐม

034-721991-3

9,500,000

2

84.00

บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด

รับฝัง กลบ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่มีอันตราย

15/1

5

ท่ามะปราง

แก่งคอย

สระบุรี

1,060,000

6

186.00

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด

บริษัท บ้านแพน เอนจิเนียริ่งแอนด์โฮลดิ้งจำกัด

บำบัดน้ำเสียรวม (บำบัดน้ำเสียได้ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)

-

9

สามโคก-เสนา

บางนมโค

เสนา

อยุธยา

201820

2,471,200

24

34.00

บริษัท บ้านแพน เอนจิเนียริ่งแอนด์โฮลดิ้งจำกัด

บริษัท แอล.ที.ไอ.ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

-

12

พุทธมณฑลสาย 5

ไร่ขิง

สามพราน

นครปฐม

45,000,000

6

186.40

บริษัท แอล.ที.ไอ.ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด

บริษัท บ้านแพน เอนจิเนียริ่งแอนด์โฮลดิ้งจำกัด

บำบัดน้ำเสียรวม (บำบัดน้ำเสียได้ 750 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)

-

9

สามโคก-เสนา

บางนมโค

เสนา

อยุธยา

035-201820

2,310,100

24

29.00

บริษัท บ้านแพน เอนจิเนียริ่งแอนด์โฮลดิ้งจำกัด

บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม

42/2

2

สุขาภิบาลอ้อมใหญ่ 3

เพชรเกษม

อ้อมใหญ่

สามพราน

นครปฐม

4205835-8

30,000,000

6

120.08

บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

1