Mottó:

"... az utas, ha nem restelli e völgyecskék rejtőző virányait felkeresni; sőt a természet szépségei mellett e sziklahegyek rejtett magánya nem egy ősi műemléket őriz, mert alig van völgyület, melyben egy vagy több ős várrom ne rejtőzködnék; gyakran bámulatra ragadó nagyszerű emléktöredéke egy titokteljes, egy senki által fel nem deríthető múltnak; egy-egy tisztes személyesítője a rege ködébe vesző s az ismeretek bonckése alól kisikló világnak, mely letűnt, s csak egyes kőbetűket hagyott hátra, melyekből olvasható történelmét összeállítani nem lehet.

A kutató ész sejti ugyan, de a történelmi igazságot kitanulni mégsem tudja, mert oly romok ezek, melyek felett némán ül a történelem múzsája, legfeljebb csak a regéknek csalékony tündére beszél előttünk érthetetlen nyelven. Ki ne vágynék e kies völgyeknek rejtett szépségei közé ? Hisz ott a természet barátja úgy, mint a régész, a komoly szaktudós úgy, mint a földképződésnek titkait fürkésző geognosta gazdag táplálékot nyer tudvágyának; a növényvilágnak ezer szépségeit fürkésző füvész úgy, mint az állati élet titkait elleső zoológus és a sziklák csudás alakzatait tanulmányozó festő úgy, mint a hegyek keblében letett kincseket sóvárgó bányász, a népélet költészetét tanulmányozó utas úgy, mint a balladák és hitregékre tárgyat kereső költő lánglelke gazdag anyagot lelhet.

Behatolok én is e rejtett völgyekbe, s azoknak kincsei között én is búvárkodom, nem a szakértő szabatosságával ugyan, hanem a felületes vizsgálónak játszi könnyűdedségével, s mit ott találok, mit gyenge ismereteim körébe befoglalhatok, azt felemlítem itten, hogy ezen ismerettarlózásom, ezen jóakaratú kezdeményezésem legyen legalább figyelemébresztő s útmutató azok számára, kik a honismének utain több képességgel majd a nyomdokaimtól jelölt rögös ösvényre lépve, e szép hazának oly sokoldalú kincseit felfedezni és ismertetni hivatva lesznek."

(Orbán Balázs: A Székelyföld leírása)


Kattintson az alábbi linkre !

Várak listája