|คำขวัญอำเภอหนองเรือ ...หนองเรือตระการ ...จักสานไม้ไผ่ ...ไก่ย่างทางพาด ...ตลาดกะหล่ำ ...เลิศล้ำพลอยเจียรไน ...พระใหญ่ภูเม็งทอง
    
 

แนะนำอำเภอหนองเรือ

อำเภอหนองเรือ
แผนที่อำเภอหนองเรือ
แหล่งท่องเที่ยวหนองเรือ
  หาดหินกองหนองเรือ
ล่องแพ

แนะนำ กศน.หนองเรือ

ผู้บริหารศูนย์ฯกศน.หนองเรือ
แนะนำ ครู กศน.
โครงการศูนย์การเรียนชุมชน
  โครงการศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน
โครงการกลุ่มพัฒนาอาชีพ
โครงการบ้านหวาง
กศน.กับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
กศน.กับเกษตรธรรมชาติ
กศน.กับท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เว็บไซต์ในอ.หนองเรือ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.บ้านผือ
หนองเรือของเรา
สนง.ประถมศึกษา อ.หนองเรือ
  โรงเรียนหนองเรือวิทยา
  โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สถานีตำรวจภูธร อ.หนองเรือ
     
 

เว็บไซต์ในเครือข่ายเรา

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.บ้านผือ
หนองเรือของเรา
   
     
       
ปลูกกระชาย
แก้เศรษฐกิจในครัวเรือนได้

เจริญ ธรรมวิจิตร

 
  

 

          อาชีพด้านเกษตรกรรมต้องล่มสลายลงในปัจจุบันนี้ เพราะการพ่ายแพ้ต่อโรคและแมลง แล้วมีปัญหาการตลาดมาซ้ำเติม การปลูกกระชายสามารถแก้ปัญหานี้ได้
          กระชาย เป็นพืชล้มลุก พอถึงฤดูแล้ง ต้นจะตาย ใบจะแห้งหมด หลังจากนั้นปลวกก็จะกินใบ หากไม่ขุดหัวไปขาย จะหาต้นกระชายไม่เห็น
          ปลูกกระชายง่ายกว่าพืชอื่นมาก ไม่มีแมลงและโรครบกวน ลดต้นทุนและแรงงานการผลิตในด้านนี้ได้หมด
           ค่าใช้จ่ายที่เหลือจึงมีเพียงกำจัดวัชพืชในระยะแรกเพียงครั้งเดียว พอใบคลุมดินจรดกัน วัชพืชก็ขึ้นไม่ได้ หลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องปฏิบัติอะไร นอกจากใส่ปุ๋ย แล้วรอไปจนสิ้นฝน ก็ขุดมาขายได้
          การปลูกพืชชนิดนี้ เกษตรกรจึงมีเวลาว่าง ไปทำงานด้านอิ่นได้ ไม่ต้องมาปฏิบัติวกวนไปมาเหมือนการปลูกพืชที่ต้องกำจัดโรคและแมลง
การปลูกกระชายให้ตุ้มรากยาว
          กระชาย เป็นพืชที่มีตุ้มต่อจากหัว ส่วนหัวจะเป็นก้อนค่อนข้างจะกลม ติดกับลำต้น เป็นก้อนไม่ใหญ่นัก ผู้ซื้อต้องการได้ตุ้มหรือส่วนที่เป็นรากยาวๆ หากส่วนนี้สั้นๆ มักขายไม่ได้ราคา
          สาเหตุที่ตุ้มหรือรากสั้น มีที่มาอยู่ 2 ประการคือ ดินใต้ต้นกระชายจะแข็ง ตุ้มเจริญเติบโตลงไปในดินไม่ได้ ประการที่ 2 ได้ปุ๋ยไม่พอเพียง
          การแก้ปัญหาดินใต้ต้นแข็ง การปลูกดินจะต้องร่วนซุยค่อนข้างลึก ลึกพอที่รากหรือตุ้มจะแทงลงไปให้รากยาวตามต้องการ อย่างน้อยดินจะต้องร่วนซุยลึกประมาณหนึ่งคืบเศษๆ ทางที่ดีจะต้องปลูกโดยยกร่อง ร่องที่ยกนั้นควรสูงประมาณ 50 เซ็นติเมตร ไม่ควรต่ำกว่านี้ เพราะเมื่อฝนตก น้ำจะชะล้างทำให้ร่องต่ำลงอีก หลังร่องควรเกลี่ยให้แบนๆ ไม่ควรให้เป็นสัน บริเวณใกล้ต้น จะได้มีปุ๋ยพอเลี้ยงลำต้น
          การให้ปุ๋ย ควรเร่งให้งามไปตั้งแต่เริ่มปลูก อย่าให้กระชายชะงักงัน รากหรือตุ้มจะแกร็น การเติบโตของลำต้นต้องเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ลำต้นต้องอวบ
          การปลูก เลือกปลูกได้ 3 วิธี วิธีที่ 1 ปลูกโดยยกร่อง วิธีที่ 2 ปลูกเป็นแปลง วิธีที่ 3 ปลูกเป็นหลุม การปลูกโดยวิธียกร่อง ผิวดินจะน้อยกว่าการปลูกเป็นแปลง สารอาหารในดินจะสมบูรณ์ เนื่องจากไม่ถูกน้ำชะล้างปุ๋ยหายไปทางอื่น ส่วนปลูกเป็นหลุมนั้นเหมาะแก่พื้นที่ที่มีจำกัด
          การปลูกเป็นหลุม ก็คือ การปลูกเป็นแปลงขนาดย่อมนั่นเอง หลุมที่จะปลูกอย่างน้อยควรมีรัศมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เมตร ทำเป็นหลุมกลมๆ สะดวกแก่การปฏิบัติ หากที่มีจำกัด จะปลุกเป็นหลุมเล็กหลุมน้อยแซมในที่ว่างก็ได้ผลเช่นกัน
กระชายปลูกแซมใต้ร่มไม้ยืนต้นได้ เพราะต้องการแสงแดดน้อย ปลูกได้งอกงามดี
สภาพของดินที่ปลูก
          ตามปกติผิวดิน จะประกอบไปด้วยทรายหยาบและละเอียด ส่วนที่เป็นดิน จะเป็นดินตะกอนที่น้ำพัดพามาทับถมกันเป็นชั้นๆ ตะกอนนี้จะหนาบางไม่เท่ากันในแต่ละพื้นที่ ตะกอนนี้จะมีไปตั้งแต่หยาบๆและละเอียดจนเป็นฝุ่น
          พืชจะงามหรือไม่งามอยู่ที่ความหนาบางของดินตะกอน ดินตะกอนนี้ต้องมีสีคล้ำๆ ดำๆ สีคล้ำๆดำๆนั้นคืออาหารของพืช หากมีสีขาวซีดอาหารของพืชจะน้อย จึงต้องนำปุ๋ยมาใส่เพิ่มให้
           การทดสอบอาหารพืชในดิน ทำได้โดยนำดินประมาณ 1 ลิตร ใส่ในกะละมัง แล้วนำน้ำมาใส่ คนให้น้ำขุ่น แล้วเทน้ำนั้นมาใส่ในกะละมังอีกใบหนึ่ง ทำเช่นนี้หลายๆครั้งจนน้ำใสไม่มีดินตะกอนออกมา แล้วปล่อยให้น้ำนั้นตกตะกอน รินน้ำใสๆทิ้ง ให้เหลือดินตะกอนนอนก้น ตะกอนที่นอนก้นนั้นคือส่วนที่เป็นปุ๋ย เราก็จะทราบได้ว่า ดินใน 1 ลิตร มีอาหารพืชมากน้อยเพียงใด การใส่ปุ๋ยลงไปเพิ่มในดิน ก็จะหาได้จากสูตรนี้
จากการทดลอง
          การปลูกพืชในที่เดิมซ้ำๆกันหลายครั้งโดยไม่ใส่ปุ๋ย ทดลองดูด้วยการนำดินมาล้างน้ำดูการตกตะกอนของดิน จะปรากฎว่าสีของตะกอนของดินจะเปลี่ยนจากสีดำมาเป็นสีขาวลงเรื่อยๆ สีดำคล้ำๆจะค่อยๆหายไปจนสีดำนั้นหมด
          ทดลองดูง่ายๆ นำดินจำนวนหนึ่งใส่กระถางปลูกบัว ใช้กระถางใหญ่หน่อยหรือจะใช้ท่อปูนซีเมนต์อย่างที่ใช้ทำส้วมจะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
          นำดินใส่ลงไปหนาประมาณ 1 คืบ นำบัวมาปลูกในนั้นให้เต็ม ใสน้ำอย่าให้แห้ง เมื่อบัวมีรากเต็มที่ปลูก ดินที่ใส่ไว้นั้นจะค่อยๆหายไปจนหมด จะเหลือแต่รากบัวเกาะกันเต็มที่ปลูก ไม่มีดินเหลืออยู่เลย นี่เป็นวิธีดูการกินอาหารของพืชอย่างง่ายๆ
          การปลูกพืชในดินแปลงใหญ่ เรามองไม่เห็นการกินอาหารของพืช พืชจะเลือกดูดแต่ส่วนที่เป็นอาหารเท่านั้น ดินที่ไม่มีอาหารพืชจะไม่ดูดเข้าไป สิ่งที่เหลือคือเม็ดทราย นี่คือที่มาให้พืชที่ปลูกไม่เจริญเติบโต
การปลูกกระชายดีอย่างไร
          ดีที่มีการปฏิบัติน้อย สะดวก ไม่ต้องทำงานตรากตรำเหมือนการปลูกพืชอย่างอื่น ไม่มีโรคและแมลงมารบกวนให้ยุ่งยาก กระชายแต่ละต้นลงหัวเป็นกระจุก ได้ผลผลิตต่อพื้นที่สูง การตลาดต้องการอย่างกว้างขวาง เก็บไว้ได้นานไม่เสียหาย หากราคาตกต่ำหรือช่วงที่กระชายล้นตลาด เรายังไม่ขุดขึ้นมาขายรอให้มีราคาสูงหรือขาดตลาดจึงค่อยขุดขึ้นมายังได้ แม้จะขุดขึ้นมาแล้ว กระชายก็ยังเก็บไว้ได้นานไม่เน่าหรือเสียหาย การปลูกก็สะดวก หากไม่มีพื้นที่ จะปลูกตามซอกตามมุมรอบๆโคนต้นไม้ก็เจริญเติบโตได้ตามปกติภายใต้สวนผลไม้ จะเป็นที่ว่างไปโดยเปล่าประโยชน์ ภายใต้ทรงพุ่มของต้นไม้นั้น เป็นรากแขนง เพียงเป็นท่อลำเลียงอาหารมาสู่ลำต้น ไม่ได้ทำหน้าที่ดูดอาหารจากพื้นดิน บริเวณนั้นจึงปลุกกระชายได้
          หน่ออ่อนของกระชาย ยังนำมาเป็นผักต้มจิ้มน้ำพริกได้อีกด้วย หากไม่มีพื้นที่มาก จะปลุกไว้ตามซอกตามมุมในที่ร่ม เล้กๆน้อยๆ ก็ยังนำมาเป็นรายได้เสริมในครัวเรือนได้อีกด้วย กระชาย จึงเป็นพืชที่แก้เศรษฐกิจในครัวเรือนได้
 
 
 
  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเรือ โทร.043294291, 043294856
สังกัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น กรมการศึกษานอกโรงเรียน

จัดทำโดย..ทีมงาน กศน.หนองเรือ ...ติดต่อ surin1@thai.com และ surin111@thaimail.com
    
1