Greetings & Sentiments in Hawaiian http://hawaiianlanguage.com

>> Hawaiian e- Cards
>> A Hawaiian Love Story

Greetings & Sentiments in Hawaiian

This page: http://hawaiianlanguage.com/greetings.html

Express your greetings and sentiments in Hawaiian.

Note that a vowel with a ^ above it -- as in, â, ê, î, ô, û -- is IN ACTUALITY written with a straight line above it (i.e., with a diacritical mark called the kahakô, which indicates the elongation of the vowel's sound). For simplicity's sake when typing on a keyboard, use a ~ after the vowel, as in a~, e~, i~, o~, u~. One day, fonts that support Hawaiian diacritical marks will be UNIVERSALLY available on the Internet, just not yet. In the meantime, we learn: ho`omanawanui … patience.

.

.

Best wishes!

E pili mau nâ pômaika`i me `oe!

.

.

Bon Voyage!

Congratulations!

Forgive me. / Sorry.

Get well!

Good luck!

Happy Birthday!

Happy Anniversary!

Happy New Year!

Ka Huaka`i Maika`i!

Ho`omaika`i!

E kala mai `oe ia`u.

E ola!

Pômaika`i!

Hau`oli Lâ Hânau!

Hau`oli Piha Makahiki!

Hau`oli Makahiki Hou!

.

.

Happy Valentine's Day!

Hau`oli Lâ o Lono-i-ke-aweawe-aloha!
(i.e., the day of the god of love and mercy)

.

.

Happy Easter!

Hau`oli Lâ i ala hou ai ka Haku!
(Protestant)
Hau`oli Pakoa!
(Catholic)

.

.

Happy Mother's Day!

Happy Father's Day!

Happy Thanksgiving!

Happy Hanukah!

Just because…

Just for you.

Merry Christmas!

Miss you,

Thank you!

Thank you very much!

Hau`oli Lâ Makuahine!

Hau`oli Lâ Makuakâne!

Hau`oli Lâ Ho`omaika`i!

Hau`oli Hânuka!

No ka mea wale nô…

Nâu wale nô.

Mele Kalikimaka!

Ha`o iâ `oe,

Mahalo!

Mahalo nui loa!

.

.

Thank you for your hospitality.

Mahalo no kou ho`okipa.

.

.

Thinking (of you) with affection,

Me ka hali`a aloha,

.

.

Welcome!

Just because I love you,

A gift for you.

To my friend,

To the _(name)__ family

To my grandma,

To my grandpa,

To my grandchild,

To my granddaughter,

To my grandson,

To (more family terms),

To my love,

To my sweetheart,

With love,

With my love,

With warm love,

E komo mai!

No ko'u aloha iâ 'oe wale nô,

He makana nâu.

E ku`u hoaaloha,

E ka `ohana _(inoa)__

E ku`u tûtû,

E ku`u tûtûkâne,

E ku`u mo`opuna,

E ku`u mo`opuna wahine,

E ku`u mo`opuna kâne,

E ku`u ______

E ku`u aloha,

E ku`u ipo,

Me ke aloha,

Me ko`u aloha,

Me ke aloha pumehana,

.

.

From the ___(Name)__family

Mai ka 'ohana ___(Inoa)___

.

.

From all of us

On the arrival of your baby boy

Maia mâkou pâkahi âpau

Ma ka hiki 'ana mai o kau keiki kâne

.

.

On the arrival of your baby girl

Ma ka hiki 'ana mai o kau kaikamahine

.

.

On your graduation

On your new house/home

On your new business

On your retirement

In prayer,

With sympathy,

Until we meet again,

Ma kou puka kula 'ana

Ma kou hale hou

Ma kou `oihana hou

Ma kou lîkaia

Me ka pule,

Me ke aloha menemene,

A hui hou,

.

Requests for Translations | Family Terms | Pronunciation Guide | Diacritical Marks

Reference: Pukui, Mary Kawena & Elbert, Samuel H., HAWAIIAN DICTIONARY. How to get your own copy.

May You Live Your Life Mana-Filled and Brilliantly Shining with the Light of The Aloha Spirit!

 

This page is dedicated to Auntie Maria and Uncle Bob of mele.com, friends, ardent supporters and perpetuators of Hawaiian culture on the occasion of their newest venture, their Hawaiian store, ISLAND STYLE, in Capitola, on the central coast of California.

 

 

 Return to:
>> THE HAWAIIAN CULTURAL CALENDAR: http://hawaiianlanguage.com/calendar.html
>> THE HAWAIIAN HOME PAGE: http://hawaiianlanguage.com/home.html

The Hawaiian Language: Ka `Ôlelo Hawai`i
Site URL: http://hawaiianlanguage.com

hawaiian language | hawaiian language lessons | leilani's lânai | nâ `ânela kelekî | pronunciation guide | the aloha spirit | EMERGENCY dog links | the hula pages | hawaiian music lyrics & chords
Disclaimer
© 1999-2000
 Aloha a hui hou, Aunty D