Source: geocities.com/ar/daniel_mendicini

               ( geocities.com/ar)    

                 Mediciones fotometricas de Variables
Las campanas
OPHRS 	20051105.0347	CV10.17	MDJ
OPHRS	20051105.0347	CB10.92	MDJ
OPHRS	20051105.0347	CR10.12	MDJ
TELRS	20051105.0187	CV10.41	MDJ
TELRS	20051105.0187	CR9.96	MDJ
TELRS	20051105.0187	CB11.16	MDJ
SCLU	20051105.0611	CV>16.63MDJ
SCLV	20051105.0486	CV>16.04MDJ
SCLX	20051105.0520	CV>15.11MDJ
AQRVY 	20051105.0402	CV>15.82MDJ1744-06	RS OPH		2453679.535	CV 10.17	MDJ
1744-06	RS OPH		2453679.535	CB 10.92	MDJ
1744-06	RS OPH		2453679.535	CR 10.12	MDJ
1811-46	RS TEL		2453679.519	CV 10.41	MDJ
1811-46	RS TEL		2453679.519	CR 9.96	MDJ
1811-46	RS TEL		2453679.519	CB 11.16	MDJ
0106-30	 U SCL		2453679.561	CV>16.63	MDJ
0003-39	 V SCL		2453679.549	CV>16.04	MDJ
0044-35	 X SCL		2453679.552	CV>15.11	MDJ
2106-09 VY AQR		2453679.540	CV>15.82	MDJ

Mendicini, Daniel José		
Santa Fé, Argentina		
C 14-F/7 AP - 7 CCD		
photometry diferential-unfiltered 		
Soft IRIS. Catalogo USNO A2.0		
----------------------------------------------------------------
AAVSO
1811-19		WZ SGE		2453680.598	CCDV14.67  MDJ
1811-19		WZ SGE		2453680.599	CCDR14.97  MDJ

IOWA	

VSNET
SGEWZ 	20051106.0979	CCDV14.67	MDA
SGEWZ 	20051106.0986	CCDR14.97	MDA

Mendicini, Daniel José		
Santa Fé, Argentina		
Tel Univ. of IOWA + CCD 		
photometry diferential -FILTER V,R 		
Soft IRIS. Catalogo USNOA2.0	NORRZ 	20051112.0124	9.52	MDJ
NORRZ 	20051112.0124	10.43	MDJ
NORRZ 	20051112.0124	11.17	MDJ
OPHRS 	20051112.0201	10.09	MDJ
OPHRS	20051112.0201	10.54	MDJ
OPHRS 	20051112.0201	11.29	MDJ
TELRS 	20051112.0430	9.9	MDJ
TELRS	20051112.0430	10.35	MDJ
TELRS	20051112.0430	11.1	MDJ
AQRU	20051112.0694	10.83	MDJ
AQRU	20051112.0694	11.39	MDJ
AQRU	20051112.0694	12.33	MDJ

Mendicini, Daniel José		
Santa Fé, Argentina		
C 14-F/7 AP - 7 CCD		
photometry diferential-unfiltered	
Soft IRIS. Catalogo USNO A2.0	

1624-53		RZ NOR		2453686.513		9.52		MDJ
1624-53		RZ NOR		2453686.513		10.43		MDJ
1624-53		RZ NOR		2453686.513		11.17		MDJ
1744-06		RS OPH		2453686.520		10.09		MDJ
1744-06		RS OPH		2453686.520		10.54		MDJ
1744-06		RS OPH		2453686.520		11.29		MDJ
1811-46		RS TEL		2453686.543		9.9		MDJ
1811-46		RS TEL		2453686.543		10.35		MDJ
1811-46		RS TEL		2453686.543		11.1		MDJ
2157-17		U AQR		2453686.569		10.83		MDJ
2157-17		U AQR		2453686.569		11.39		MDJ
2157-17		U AQR		2453686.569		12.33		MDJ


Mendicini, Daniel José		
Santa Fé, Argentina		 reportado
C 14-F/7 AP - 7 CCD		
photometry diferential-unfiltered	
Soft IRIS. Catalogo USNO A2.0	

0126-13		SX ERI		2453698.549		CR11.29		MDJ
0126-43		SX ERI		2453698.549		CV11.4		MDJ
0126-43		SX ERI		2453698.549		CB11.59		MDJ
2157-17		U AQR		2453698.539		CR10.71		MDJ
2157-17		U AQR		2453698.539		CV11.27		MDJ
2157-17		U AQR		2453698.539		CB12.2		MDJ
0106-30		U SCL		2453698.556		CV<17.2		MDJ
0003-39		V SCL		2453698.546		CV<16.8		MDJ
2106-29		VY AQR		2453698.542		CV<15.7		MDJ
2128-14		Y CAP		2453698.560		CV10.03		MDJ

vsnet

ERISX 	20051124.0486	11.4	MDA
AQRU	20051124.0388	11.27	MDA
SCLU	20051124.0555	<17.2	MDA
SCLV	20051124.0458	<16.8	MDA
AQRVY 	20051124.0423	<15.7	MDA
CAPY	20051124.0604	10.03	MDA
-----------------------------------------------------------------------------
0250-50		R HOR		2453707.556		6.73		MDJ		010019000000		10.3R
0250-50		R HOR		2453707.556		6.81		MDJ		010019000000		10.38V
0250-50		R HOR		2453707.556		6.93		MDJ		010019000000		10.5B
2351-50		R PHE		2453707.560		8.05		MDJ		010019000000		10.3R
2351-50		R PHE		2453707.560		8.39		MDJ		010019000000		10.64V
2351-50		R PHE		2453707.560		8.95		MDJ		010019000000		11.2B
2219-48		S GRU		2453707.543		7.68		MDJ		010019000000		9.7 R
2219-48		S GRU		2453707.543		7.97		MDJ		010019000000		10.0V
2219-48		S GRU		2453707.543		8.48		MDJ		010019000000		10.5B
0508-48		S PIC		2453707.545		12.02		MDJ		010019000000		12R
0508-48		S PIC		2453707.545		11.91		MDJ		010019000000		11.89V
0508-48		S PIC		2453707.545		11.72		MDJ		010019000000		11.7B
2157-17		U AQR		2453707.562		10.71		MDJ		010019000000		11.1R
2157-17		U AQR		2453707.562		11.27		MDJ		010019000000		11.66V
2157-17		U AQR		2453707.562		12.21		MDJ		010019000000		12.6B
2327-46		V PHE		2453707.589		8.55		MDJ		010019000000		10.4R
2327-46		V PHE		2453707.589		9.08		MDJ		010019000000		10.93V
2327-46		V PHE		2453707.589		9.95		MDJ		010019000000		11.8B
2106-09		VYAQR		2453707.554		17.57		MDJ		010019000000		15.86V
2102-21		X CAP		2453707.574		12.21		MDJ		010019000000		11.1R
2102-21		X CAP		2453707.574		12.43		MDJ		010019000000		11.32V
2102-21		X CAP		2453707.574		12.81		MDJ		010019000000		11.7B


VSNET


GRUR	20051203.0708	8.15	MDA
HORR	20051203.0562	6.81	MDA
PHER	20051203.0604	8.39	MDA
GRUS	20051203.0430	7.97	MDA
PICS	20051203.0451	11.91	MDA
AQRU	20051203.0618	11.27	MDA
PHEV	20051203.0888	9.08	MDA
AQRVY 	20051203.0541	17.57	MDA
CAPX	20051203.0736	12.43	MDA


AAVSO
 0511-69	N LMC 05	2453707.559	12.49	MDJ
VSNET
 LMC 05N	20051203.0590	12.5	MDA


2142-47		R GRU		2453714.594		CR7.5		MDJ
2142-47		R GRU		2453714.594		CV8.1		MDJ
2142-47		R GRU		2453714.594		CB9.1		MDJ
0126-13		SX ERI		2453714.571		CR10.98		MDJ
0126-13		SX ERI		2453714.571		CV11.09		MDJ
0126-13		SX ERI		2453714.571		CB11.28		MDJ
0126-13		SX ERI		2453714.571		>18.23		MDJ
2219-38		T GRU		2453714.590		CR8.31		MDJ
2219-38		T GRU		2453714.590		CV8.54		MDJ
2219-38		T GRU		2453714.590		CB8.91		MDJ
2157-17		U AQR		2453714.564		CR10.65		MDJ
2157-17		U AQR		2453714.564		CV11.21		MDJ
2157-17		U AQR		2453714.564		CB12.15		MDJ
0106-30		U SCL		2453714.568		>17.24		MDJ
0106-30		U SCL		2453714.568		CR10.22		MDJ
0106-30		U SCL		2453714.568		CV10.48		MDJ
0106-30		U SCL		2453714.568		CB10.92		MDJ
2327-46		V PHE		2453714.576		CR8.36		MDJ
2327-46		V PHE		2453714.576		CV8.89		MDJ
2327-46		V PHE		2453714.576		CB9.76		MDJ
0003-39		V SCL		2453714.567		>17.23		MDJ
0003-39		V SCL		2453714.567		CR8.07		MDJ
0003-39		V SCL		2453707.567		CV8.25		MDJ
0003-39		V SCL		2453714.567		CB8.37		MDJ
0044-35		X SCL		2453714.569		CR8.73		MDJ
0044-35		X SCL		2453714.569		CV9.22		MDJ
0044-35		X SCL		2453714.569		CB10.03		MDJ
0511-69		N LMC 05	2453714.561		CV12.43		MDJ

VSNET

GRUR	20051210.0944	8.1	MDA
ERISX 	20051210.0708	11.09	MDA
ERISX 	20051210.0708	>18.23	MDA 
GRUT	20051210.0902	8.54	MDA
AQRU	20051210.0638	11.21	MDA
SCLU 	20051210.0680	>17.24	MDA
SCLU	20051210.0680	10.48	MDA
PHEV	20051210.0756	8.89	MDA
SCLV	20051210.0666	>17.23	MDA
SCLV	20051203.0666	8.25	MDA
SCLX	20051210.0694	9.22	MDA
LMC 05N	20051210.0611	12.43	MDA


AAVSO
0511-69		N LMC 05	2453721.570		CV12.4		MDJ
1004-69		OY CAR		2453721.597		CR14.21		MDJ
1004-69		OY CAR		2453721.597		CV14.65		MDJ
1004-69		OY CAR		2453721.597		CB15.27		MDJ
2142-47		R GRU		2453721.575		CR7.32		MDJ
2142-47		R GRU		2453721.575		CV7.92		MDJ
2142-47		R GRU		2453721.575		CB8.92		MDJ
2351-50		R PHE		2453721.574		CR8.03		MDJ
2351-50		R PHE		2453721.574		CV8.37		MDJ
2351-50		R PHE		2453721.574		CB8.93		MDJ
0508-48		S PIC		2453721.576		CR8.00		MDJ
0508-48		S PIC		2453721.576		CV8.71		MDJ
0508-48		S PIC		2453721.576		CB9.9		MDJ
2157-17		U AQR		2415018.625		CR10.62		MDJ
2157-17		U AQR		2415018.625		CV11.18		MDJ
2157-17		U AQR		2415018.625		CB12.12		MDJ

VSNET

LMC 05N	20051217.0701	12.4	MDA
CAROY	20051217.0972	14.65	MDA
GRUR	20051217.0749	7.92	MDA
PHER	20051217.0736	8.37	MDA  
PICS	20051217.0763	8.71	MDA
AQRU	19000100.125	11.18	MDA

RETRACTING

AQRU	20051217.0798	11.18	MDA

2157-17		U AQR		2453721.580		10.62		MDJ
2157-17		U AQR		2453721.580		11.18		MDJ
2157-17		U AQR		2453721.580		12.12		MDJ

VSNET

LMC 05N	20051224.0694	12.80	MDA
CAROY	20051224.0722	14.48	MDA
HORR	20051224.0798	 7.31	MDA

AAVSO
0511-69		N LMC 05	2453728.569		CV 12.8		MDJ
1004-69		OY CAR		2453728.572		CR 14.14	MDJ
1004-69		OY CAR		2453728.572		CV 14.48	MDJ
1004-69		OY CAR		2453728.572		CB 5.14		MDJ
0250-50		R HOR		2453728.580		CR 6.71		MDJ
0250-50		R HOR		2453728.580		CV 7.31		MDJ
0250-50		R HOR		2453728.580		CV 8.29		MDJ


1004-69		OY CAR		2453735.590		15.34		MDJ 
1004-69		OY CAR		2453735.590		15.98		MDJ 
1004-69		OY CAR		2453735.590		17.04		MDJ 
0900-31		T PYX		2453735.593		15.03		MDJ
0900-31		T PYX		2453735.593		15.51		MDJ
0900-31		T PYX		2453735.593		16.32		MDJ
0511-69		N LCM 05	2453735.587		13.24		MDJCAROY	20051231.0895	15.98	MDA 
PYXT	20051231.0930	15.51	MDA
LCM 05N	20051231.0868	13.24	MDA

AAVSO

0900-31		T PYX		2453775.576		CR14.85		MDJ
0900-31		T PYX		2453775.576		CV15.34		MDJ
1259-64A	Y MUS		2453775.599		CV10.14		MDJ
0228-11		ASAS 23322	2453775.560		CV14.71		MDJ
1052-36		UX ANT		2453775.597		CV15.49		MDJ
1237-53		UW CEN		2453775.615		CR10.87		MDJ
1237-53		UW CEN		2453775.621		CV11.43		MDJ
1004-69		OY CAR		2453775.566		CR14.85		MDJ
1004-69		OY CAR		2453775.566		CV15.43		MDJ
0511-69		N LCM 05	2453775.546		CV13.14		MDJ

VSNET
PYXT	 20060209.0763	CR14.85	MDA
PYXT	 20060209.0763	CV15.34	MDA
MUSY	 20060209.0993	CV10.14	MDA
23322ASAS 20060209.0597	CV14.71	MDA
ANTUX	 20060209.0972	CV15.49	MDA
CENUW	 20060209.1145	CR10.87	MDA
CENUW	 20060209.1208	CV11.43	MDA
CAROY	 20060209.0659	CR14.85	MDA
CAROY	 20060209.0659	CV15.43	MDA
LCM 05N 20060209.0458	CV13.14	MDA

AVVSO
1052-36		UX ANT		2453775.597		CR12.02		MDJ
1052-36		UX ANT		2453775.597		CV11.98		MDJ
VSNET
ANTUX	20060209.0972	CR12.02	MDJ
ANTUX	20060209.0972	CV11.98	MDJ


AAVSO

0228-11		ASAS 23322	2453784.580		CV17.05		MDJ
1004-69		OY CAR		2453784.549		CV15.56		MDJ
1004-69		OY CAR		2453784.549		CR15.14		MDJ
1237-53		UW CEN		2453784.583		CV11.36		MDJ
1237-53		UW CEN		2453784.583		CR10.80		MDJ
1259-64		Y MUS		2453784.585		CV10.17		MDJ
0900-31		T PYX		2453784.598		CV15.12		MDJ

VSNET

23322ASAS 20060218.0798 CV17.05	MDA
CAROY	 20060218.0493	 CV15.56	MDA
CENUW	 20060218.0826	 CV11.36	MDA
MUSY	 20060218.0854	 CV10.17	MDA
PYXT	 20060218.0979	 CV15.12	MDA


POSIBLE NOVA IN SMALL MAGELLANIC CLOUD

COD I05
OBS D. Mendicini
MEA D. Mendicini
TEL 0.35-m f/7.0 Cassegrain + CCD
ACK MPCReport file updated 2006.02.17 22:55:49
AC2 daniel_mendicini@yahoo.com.ar
NET USNO-A2.0
   N SMC 06  C2006 02 18.05412 00 53 13.55 -72 46 59.32 17.27R   I05


AAVSO-AFOEV
0900-31		T PYX		2453787.580		CV 15.42
0900-31		T PYX		2453787.580		CR15.95
0223+39		PQ AND		2453786.502		<17.35
0239+33		UW TRI		2453785.489		<17.35


VSNET
PYXT	20060221.0798	CV15.42	MDA
PYXT	20060221.0798	CR15.95	MDA
ANDPQ 	20060220.0020	<17.35	MDA
TRIUW	20060218.9888	<17.35	MDA

AAVSO AFOEV
1004-69		OY CAR		2453791.563		CR15.65		MDJ
1004-69		OY CAR		2453791.563		CV16.08		MDJ
1052-36		UX ANT		2453791.578		CR11.99		MDJ
1052-36		UX ANT		2453791.578		CV11.95		MDJ
1259-64 	Y MUS		2453791.573		CV10.14		MDJ
0511-69		N LMC 05	2453791.565		CV14.23		MDJ
0228-11		ASAS 23322	2453791.567		CV17.27		MDJ
0900-31		T PYX		2453791.571		CR14.56		MDJ
0900-31		T PYX		2453791.571		CV15.05		MDJ


VSNET
CAROY	 20060225.0625	CR15.65	MDA
CAROY	 20060225.0625	CV16.08	MDA
ANTUX	 20060225.0784	CR11.99	MDA
ANTUX	 20060225.0784	CV11.95	MDA
MUSY	 20060225.0729	CV10.14	MDA
LMC 05N	 20060225.0645	CV14.23	MDA
23322ASAS 20060225.0673	CV17.27	MDA
PYXT	 20060225.0708	CR14.56	MDA
PYXT	 20060225.0708	CV15.05	MDA1616-17		U SCO		2453793.770		CR18.58		MDJ
1616-17		U SCO		2453793.770		CV18.86		MDJ

Mendicini, Daniel José		
Santa Fé, Argentina		
C 14-F/7 CCD FliMaxCam	
Bradford Robotic Telescope - Spain	
photometry diferential-unfiltered	
Soft IRIS. Catalogo USNO A2.0	

SCOU	20060227.2701	CR18.58	MDJ
SCOU	20060227.2701	CV18.86	MDJ

Mendicini, Daniel José		
Santa Fé, Argentina		
C 14-F/7 CCD FliMaxCam	
Bradford Robotic Telescope - Spain	
photometry diferential-unfiltered	
Soft IRIS. Catalogo USNO A2.0	

AAVSO AFOEV

1004-69		OY CAR		2453798.590		CR15.31		MDJ
1004-69		OY CAR		2453798.590		CV15.65		MDJ
1459-71		S APS		2453798.610		CR8.83		MDJ
1459-71		S APS		2453798.610		CV9.96		MDJ
1237-53		UW CEN		2453798.603		CR10.73		MDJ
1237-53		UW CEN		2453798.603		CV11.29		MDJ
1259-64		Y MUS		2453798.608		CV10.17		MDJ
0511-69		N LMC 05	2453798.593		CV14.4		MDJ
0900-31		T PYX		2453798.599		CR14.77		MDJ
0900-31		T PYX		2453798.599		CV15.33		MDJ
Mendicini, Daniel José		
Santa Fé, Argentina		 
C 14-F/7 AP - 7 CCD		
photometry diferential-unfiltered	
Soft IRIS. Catalogo USNO A2.0	

VSNET
CAROY	20060304.0895	CR15.31	MDA
CAROY	20060304.0895	CV15.65	MDA
APSS	20060304.1097	CR8.83	MDA
APSS	20060304.1097	CV9.96	MDA
CENUW	20060304.1027	CR10.73	MDA
CENUW	20060304.1027	CV11.29	MDA
MUSY	20060304.1083	CV10.17	MDA
LMC 05N	20060304.0930	CV14.4	MDA
PYXT	20060304.0986	CR14.77	MDA
PYXT	20060304.0986	CV15.33	MDA
Mendicini, Daniel José		
Santa Fé, Argentina		 
C 14-F/7 AP - 7 CCD	


1004-69		OY CAR		2453798.590		CR15.31		MDC
1004-69		OY CAR		2453798.590		CV15.65		MDC
1459-71		S APS		2453798.610		CR8.83		MDC
1459-71		S APS		2453798.610		CV9.96		MDC
1237-53		UW CEN		2453798.603		CR10.73		MDC
1237-53		UW CEN		2453798.603		CV11.29		MDC
1259-64		Y MUS		2453798.608		CV10.17		MDC
0511-69		N LMC 05	2453798.593		CV14.4		MDC
0900-31		T PYX		2453798.599		CR14.77		MDC
0900-31		T PYX		2453798.599		CV15.33		MDC

Mendicini, Daniel José		
Santa Fé, Argentina		 
C 14-F/7 AP - 7 CCD		
photometry diferential-unfiltered	
Soft IRIS. Catalogo USNO A2.0		

afoev
0511-69 N LMC 05 2453805,578 CV14,59 MDC
1004-69 OY CAR 2453805,569 CR15,61 MDC
1004-69 OY CAR 2453805,569 CV16,02 MDC
1459-71 S APS 2453805,582 CR8,83 MDC
1459-71 S APS 2453805,582 CV9,96 MDC
1855-22 T PYX 2453805,574 CR14,83 MDC
1855-22 T PYX 2453805,574 CV15,33 MDC
1859-30 UW CEN 2453805,575 CR10,77 MDC
1859-30 UW CEN 2453805,575 CV11,33 MDC
2003+17 UX ANT 2453805,570 CV11,93 MDC
1259-64 Y MUS 2453805,583 CV10,10 MDC
aavso
0511-69 N LMC 05 2453805,578 CV14,59 MDJ
1004-69 OY CAR 2453805,569 CR15,61 MDJ
1004-69 OY CAR 2453805,569 CV16,02 MDJ
1459-71 S APS 2453805,582 CR8,83 MDJ
1459-71 S APS 2453805,582 CV9,96 MDJ
1855-22 T PYX 2453805,574 CR14,83 MDJ
1855-22 T PYX 2453805,574 CV15,33 MDJ
1859-30 UW CEN 2453805,575 CR10,77 MDJ
1859-30 UW CEN 2453805,575 CV11,33 MDJ
2003+17 UX ANT 2453805,570 CV11,93 MDJ
1259-64 Y MUS 2453805,583 CV10,10 

LMC 05N 20060311.0777 CV14,59 MDA
CAROY 20060311.0687 CR15,61 MDA
CAROY 20060311.0687 CV16,02 MDA
APSS 20060311.0819 CR8,83 MDA
APSS 20060311.0819 CV9,96 MDA
PYXT 20060311.0736 CR14,83 MDA
PYXT 20060311.0736 CV15,33 MDA
CENUW 20060311.0749 CR10,77 MDA
CENUW 20060311.0749 CV11,33 MDA
ANTUX 20060311.0701 CV11,93 MDA
MUSY 20060311.0833 CV10,10 MDA
 
Mendicini, Daniel José 
Santa Fé, Argentina  
C 14-F/7 AP - 7 CCD 
photometry diferential-unfiltered 
Soft IRIS. Catalogo USNO A2.0 
 

CAROY	20060321.0715	CR15,45	MDA
CAROY	20060321.0715	CV15,83	MDA
PYXT	20060321.0993	CR15,15	MDA
PYXT	20060321.0993	CV15,64	MDA
CENUW	20060321.0847	CR10,84	MDA
CENUW 	20060321.0847	CV11,40	MDA
ANTUX	20060321.0833	CV11,95	MDA
	
LAS CAMPANAS

OPHRS	20060321.25	 CR 8,49 MDA
LEORZ 	20060322.0381	  >16,4R MDA
TRIUW	20060322.875	  >17,4R MDA

BRADFORD
-***********************************************

2237+56		OY CAR		2453815,572		CR15,45		MDJ
2236+57		OY CAR		2453815,572		CV15,83		MDJ
1811-46		T PYX		2453815,599		CR15,15		MDJ
0900-31		T PYX		2453815,599		CV15,64		MDJ
1237-53		UW CEN		2453815,585		CR10,84		MDJ
1237-53		UW CEN		2453815,585		CV11,40		MDJ
1744-06		UX ANT		2453815,583		CV11,95		MDJ
LAS CAMPANAS

1744-06		RS OPH		2453815,750		 CR 8,49	MDJ
1132+02		RZ LEO		2453816,538		  >16,4R	MDJ
0239+33		UW TRI		2453817,375		  >17,4R	MDJ
BRADFORD1752-36    	V 5117 SGR	2453818,708		CCDR10,54	MDJ	
1616-17		U SCO		2453818,724		>16,0R		MDJ
0223+39		PQ AND		2453818,369		>16,4R		MDJ
0554+20		V529 ORI	2451627,458		>16,5R		MDJ
1624-53		BP GEM		2453819,465		CCDR 15,43	MDJ
1624-53		RT CVn		2453818,695		>17,0R		MDJ
1744-06		MV SGR		2453819,700		CCDR11,54	MDJ
1825-29		V1017 SGR	2453819,699		CCDR10,04	MDJ


SGRV 5117	20060324.2083	CCDR10,54	MDJ
SCOU	    20060324.2243	>16,0R	    MDA
ANDPQ   	20060323.8694	>16,4R	    MDA
ORIV529	    20000323.9583	>16,5R	    MDA
GEMBP	    20060324.9652	CCDR 15,43	MDA
CVnRT	    20060324.1951	>17,0R	    MDA
SGRMV	    20060325.1999	CCDR11,54	MDA
SGRV1017	20060325.1986	CCDR10,04	MDA

Mendicini, Daniel José		
Santa Fé, Argentina		
C 14-F/7 CCD FliMaxCam	
Bradford Robotic Telescope - Spain	
photometry diferential-FILTER R	
Soft IRIS. Catalogo USNO A2.0	


1811-46		AY LAC		2453821,735		>17,90 V		MDJ
1744-06		RS OPH		2453820,781		CCDR 8,15		MDJ
0625+74		SU CAM		2453820,376		CCDR 11,86		MDJ
1820+39		TW LYR		2453820,787		CCDR 11,66		MDJ
1650+07		V970 OPH	2453819,696		CCDR 13,13		MDJ
1555+26		T CrB		2453822,685		CCDR 9,05		MDJLACAY	20060327.2354	>17,90 V	MDA
OPHRS	20060326.2805	CCDR 8,15	MDA
CAMSU	20060325.8763	CCDR 11,86	MDA
LYRTW	20060326.2868	CCDR 11,66	MDA
OPHV970	20060325.1958	CCDR 13,13	MDA
CrBT	20060328.1847	CCDR 9,05	MDA

bradford


OPHV426 	20060326.2847	CCDR 11,64	MDA


1803+05		V426 OPH	2453820,785		CCDR 11,64		MDJ

Bradford 

AAVSO

1909+41		RU LYR		2453827,667		CCDR 11,90		MDJ
1906+04		V1343 AQL	2453834,749		CCDV 14,93		MDJ
1803+05		V426 OPH	2453834,748		CCDV 12,77		MDJ
1709-29		V2576 OPH	2453834,728		CCDV 9,54		MDJ
2106-09		AH LEO		2453834,479		CCDV 14,58		MDJ
1616-17		U SCO		2453834,717		>CCDV 15,54		MDJ
2142-47		RZ LEO		2453834,481		>CCDV 15,86		MDJ


VSNET
AQLV1343	20060409.2493	CCDV 14,93	MDA
OPHV426	    20060409.2479	CCDV 12,77	MDA
OPHV2576 	20060409.2284	CCDV 9,54	MDA
LEOAH	    20060408.9791	CCDV 14,58	MDA
SCOU	    20060409.2173	>CCDV 15,54	MDA
LEORZ 	    20060408.9805	>CCDV 15,86	MDA
LYRRU	    20060402.1666	CCDR 11,90	MDA


AFOEV

IDEM AAVSO CON CODIGO MDC
Mendicini, Daniel José		
Santa Fé, Argentina		
C 14-F/7 CCD FliMaxCam	
Bradford Robotic Telescope - Spain	
photometry diferential-FILTER V,R
Soft IRIS. Catalogo USNO A2.0	

AAVSO 
1906+04		V1343 AQL	2453837,9500		CCDB 16,59		MDJ
1906+04		V1343 AQL	2453837,9486		CCDV 14,59		MDJ
2106-09		AH LEO		2453837,7118		CCDV 14,95		MDJ
2106-09		AH LEO		2453837,7132		CCDB 15,06		MDJ
2107+44		V2362 CYG	2453837,9528		CCDB 12,19		MDJ
2107+44		V2362 CYG	2453837,9521		CCDV 10,83		MDJ
0452+56		TX CAM		2453837,6785		CCDV 17,35		MDJ
BRADFORD
1259-64A	Y MUS		2453868,5146		CV 10,34		MDJ
1532-52		IM NOR		2453868,5493		>CV 1760		MDJ
1004-69		OY CAR		2453868,5097		CV 15,56		MDJ
1115-61		RY CAR		2453868,5604		CV 9,69		    MDJ
1116-61		RS CEN		2453868,5604		CV 9,71		    MDJ
1615-59		RT NOR		2453868,5201		CV 11,04		MDJ
1624-53		RZ NOR		2453868,5181		CV 10,78		MDJ
1459-71		S APS		2453868,5271		CV 9,68		    MDJ
1237-53		UW CEN		2453868,5236		CV 10,17		MDJ
LAS CAMPANAS

VSNET 
SN2006ca 20060511.2249	CCDV 17,04	MDA
SN2006be 20060511.1319	CCDV 15,95	MDA
AQRVY 	 20060512.2027	CCDV 17,39	MDA
SGESV	 20060511.2534	CCDV 10,78	MDA
CYGV 482 20060512.2270	CCDV 12,30	MDA

BRADFORD	
MUSY	20060513.0145	CV 10,34	MDA
NORIM	20060513.0493	>CV 1760	MDA
CAROY	20060513.0097	CV 15,56	MDA
CARRY	20060513.0604	CV 9,69  	MDA
CENRS 	20060513.0604	CV 9,71	    MDA
NORRT 	20060513.0201	CV 11,04	MDA
NORRZ	20060513.0180	CV 10,78	MDA
APSS	20060513.0270	CV 9,68	    MDA
CENUW	20060513.0236	CV 10,17	MDJ
LAS CAMPANAS


9999+99		SN2006BZ 		2453867,5007		CCDV 16,63		MDJ

SN2006bz	20060512.0006	CCDV 16,63	MDJ
bradford


9999+99		SN2006bp 	2453872,5097		CCDV 15,50		MDJ
9999+99		SN2006X 	2453872,5181		CCDV 16,77		MDJ
9999+99		SN2006cg 	2453872,5278		CCDV 16,26		MDJ
9999+99		SN2006be 	2453871,6313		CCDV 15,99		MDJ
2157-17		U AQR		2453873,6826		CCDV 11,13		MDJ
2315+39		RY AND		2453873,6882		CCDV 12,92		MDJ
2106-09		AH LEO		2453872,6250		CCDV 13,70		MDJ
1803+05		V426 OPH	2453871,6604		CCDV 12,47		MDJ
2007+06		TV AQL		2453874,7306		CCDV 14,72		MDJ
0733+36		RU LYN		2453872,4625		CCDV 14,49		MDJ
1305+32		AU CVn		2453873,4972		>CCDV 17,23		MDJ
1740+21		CF HER		2453872,6778		CCDV 14,72		MDJ
9999+99		V1405 CYG	2453874,6278		CCDV 14,96		MDJ
bradford


SN2006bp	20060517.0097	CCDV 15,50	MDJ
SN2006X	    20060517.0180	CCDV 16,77	MDJ
SN2006cg	20060517.0277	CCDV 16,26	MDJ
SN2006be	20060516.1312	CCDV 15,99	MDJ
AQRU	    20060518.1826	CCDV 11,13	MDJ
ANDRY	    20060518.1881	CCDV 12,92	MDJ
LEOAH	    20060517.1250	CCDV 13,70	MDJ
OPHV426	    20060516.1604	CCDV 12,47	MDJ
AQLTV    	20060519.2305	CCDV 14,72	MDJ
LYNRU	    20060516.9625	CCDV 14,49	MDJ
CVnAU	    20060517.9972	>CCDV 17,23	MDJ
HERCF	    20060517.1777	CCDV 14,72	MDJ
CYGV1405	20060519.1277	CCDV 14,96	MDJ
bradford	

SN2006bc	20060520.0631	CR 15,72	MDA
NORRT	    20060520.0513	CR 10,44	MDA
LEORZ	    20060520.0583	CR 17,27	MDA
NORRZ 	    20060520.0493	CR 9,93	    MDA
PYXT	    20060520.0604	CR 14,67	MDA
ANTUX	    20060520.0465	CR 12,03	MDA
las campanas

9999+99		SN2006bc 	2453875,5632		CR 15,72		MDJ
1615-59		RT NOR		2453875,5514		CR 10,44		MDJ
1132+02		RZ LEO		2453875,5583		CR 17,27		MDJ
1624-53		RZ NOR		2453875,5493		CR 9,93		    MDJ
0900-31		T PYX		2453875,5604		CR 14,67		MDJ
1052-36		UX ANT		2453875,5465		CR 12,03		MDJ
las campanas


9999+99		SN2006CH	2453876,6819		CCDV 17,76		MDJ
9999+99		SN2006BE	2453849,5910		CCDV 16,19		MDJ
0733+36		RU LYN		2453876,3896		CCDV 12,99		MDJ
0739+14		BE GEM		2453876,3875		CCDV 15,89		MDJ


SN2006ch 20060521.1819	CCDV 17,76	MDA
SN2006be 20060424.0909	CCDV 16,19	MDA
LYNRU	 20060520.8895	CCDV 12,99	MDA
GEMBE	 20060520.8874	CCDV 15,89	MDA

BRADFORD


SN2006bw    20060526.0458	CCDV <17,59	MDA
SN2006E	    20060526.0500	CCDV 17,20	MDA
BRADFORD	 	 
SN2006ci	20060524.5840	CV 15,16	MDA
SPRINGBROOK	 
SN2006aw	20060526.9986	CR 17,75	MDA
SN2006bc	20060527.0013	CR 16,57	MDA
CAROY	    20060527.0354	CR 15,77	MDA
NORRZ	    20060527.0222	CR 10,13	MDA
NORRT	    20060527.0236	CR 9,83	    MDA
PYXT	    20060527.0402	CR 15,19	MDA
ANTUX	    20060527.0180	CR 12,05	MDA


9999+99		SN2006BW 	2453881,5458		CCDV <17,59		MDJ
9999+99		SN2006E 	2453881,5500		CCDV 17,20		MDJ
BRADFORD
9999+99		SN2006CI 	2453880,0840		CV 15,16		MDJ
SPRINGBROOK 
999+99		SN2006AW 	2453882,4986		CR 17,75		MDJ
999+991		SN2006BC 	2453882,5014		CR 16,57		MDJ
1004-69		OY CAR		2453882,5354		CR 15,77		MDJ
1624-53		RZ NOR		2453882,5222		CR 10,13		MDJ
1615-59		RT NOR		2453882,5236		CR 9,83		MDJ
0900-31		T PYX		2453882,5403		CR 15,19		MDJ
1052-36		UX ANT		2453882,5181		CR 12,05		MDJ


2003+17		WZ SGE		2453887,7069		CCDV 15,19		MDJ
0511-69		RS OPH		2453883,6153		CCDV 11,54		MDJ
999+99		LT DRA		2453883,6465		CCDV 8,75		MDJ
0619+25		VV GEM		2453888,5799		CCDV 15,68		MDJ


SGEWZ	20060601.2069	CCDV 15,19	MDA
OPHRS	20060528.1152	CCDV 11,54	MDA
DRALT	20060528.1465	CCDV 8,75	MDA
GEMVV	20060602.0798	CCDV 15,68	MDA


BRADFORD


//***********///////////*********////////////************

AQRVY	20060605.1902	CCDV 15,32	MDJ
LEORZ	20060604.0104	CCDV 13,49	MDJ
SGEWZ	20060604.1472	CCDV 14,84	MDJ
HERWZ	20060602.1090	CCDV 15,20	MDJ
CASUV	20060611.2020	CCDV 11,25	MDJ

2106-09		VY AQR		2453891,6903		CCDV 15,32		MDJ
1132+02		RZ LEO		2453890,5104		CCDV 13,49		MDJ
2003+17		WZ SGE		2453890,6472		CCDV 14,84		MDJ
1757+18		WZ HER		2453888,6090		CCDV 15,20		MDJ
2258+59		UV CAS		2453897,7021		CCDV 11,25		MDJ

BRADFORD


Reportes de Observaciones    3-4-2007
BRADFORD
2007af	20070331.7979	CCDV13,87	MDA
9999+99	2007AF 	2454191,298 	CCDV13,87 MDJ

IOWA

2007af	20070329.3923	CR14,05	MDA
9999+99	2007AF	2454188,892	CR14,05	MDJ
2207af	20070329.3951	CCDV 13,64	MDA
9999+99	2207AF	2454188,895 CCDV13,64	MDJ
HYAWW	20070330.3555	CCDV13,87	MDA
0852-02	WW HYA	2454189,856 	CCDV 13,87 MDJ
HYAWW	20070327.1465	CCDV14,36	MDA
0852-02	WW HYA	2454186,647	CCDV14,36 MDJ

                     15-4-2007
VSNET, AVOSN. DESTELLOS, SNWEB, DAVISBIS.. diego rodriguez

Tenagra Observatories
2007S	20070403.1951	CCDV16,85	MDA
Bradford
2007aa	20070413.0493	CCDV15,91	MDA
2007af	20070331.1840	CCDV13,83	MDA
2007ap	20070405.1798	CCDV17,30	MDA
2007X	20070413.1722	CCDV16,25	MDA
Tzec Mound Foundation
RR Peg	20070410.4562	CCDV14,80	MDA

AAVSO , ESTRELLAS VARIABLE SLIADA
Tenagra Observatories
9999+99	2007S 	2454193,695 	CCDV16,85	MDJ
Bradford
9999+99 2007aa	2454203,549	CCDV15,91	MDJ
9999+99 2007af 	2454190,684   CCDV13,83	MDJ
9999+99 2007ap 	2454195,680   CCDV17,30	MDJ
9999+99 2007X 	2454203,672	CCDV16,25	MDJ
Tzec Mound Foundation
2140+24	RR PEG	2454200,956	CCDV14,80	MDJ

AFOEV
Tenagra Observatories
9999+99	2007S 	2454193,695 	CCDV16,85	MDC
Bradford
9999+99 2007aa	2454203,549	CCDV15,91	MDC
9999+99 2007af 	2454190,684   CCDV13,83	MDC
9999+99 2007ap	2454195,680	CCDV17,30	MDC
9999+99 2007X	2454203,672	CCDV16,25	MDC
Tzec Mound Foundation
2140+24	RR PEG	2454200,956	CCDV14,80	MDC


                      16-4
bradford
LibGW	20070413.1805	CCDV8,956	MDA
1514-24	GW Lib	2454203,681	CCDV8,97	MDA

tzec AP 16
PegRR 	20070410.4562	CCDV 14,8	MDA
CrBR	20070410.4715	CCDV 6,77	MDA
CygSS	20070410.4715	CCDV 12,01	MDA
CygSS	20070410.4520	CR 11,93     MDA
2140+24		RR Peg		2454200,956		CCDV14,8		MDA
1544+28A	R CrB		2454200,972		CCDV6,77		MDA
2138+43		SS Cyg		2454200,972		CCDV2,01		MDA
2138+43		SS Cyg		2454200,952		CR11,93		    MDA

TZEc 14"
CygIZ 	20070410.4819	CCDV16,82	MDA
1951+36A IZ Cyg	2454200,982	CCDV16,82	MDA 

18-4

TZEC 14"	
UmaAR	20070410.4486	CCDV16,32	MDA
OphRS	20070410.4527	CCDV11,19	MDA
SgrRY	20070410.4576	CCDV 6,81	MDA
CrBT	20070410.4777	CCDV10,01	MDA

1110+43		AR Uma		2454200,949		CCDV16,32		MDJ
1744-06		RS Oph		2454200,953		CCDV11,19		MDJ
1910-33		RY Sgr		2454200,958		CCDV 6,81		MDJ
1555+26		T CrB		2454200,978		CCDV10,01		MDJ


19-4
tzec 14"	
SCOU	20070410.4687	>16,1V	MDA
IOWA	
HyaWW	20070331.2291	CCDB15,36	MDA
HyaWW	20070330.3555	CCDV13,87	MDA
HyaWW	20070331.2312	CCDV13,84	MDA

TZEC 14" 			
1616-17		U SCO		2454200,969		>16,1V     MDJ
IOWA 			
0852-02		WW Hya		2454190,729		CCDB15,36   MDJ
0852-02		WW Hya		2454189,856		CCDV13,87   MDJ
0852-02		WW Hya		2454190,731		CCDV13,84   MDJ

21/4

Bradford	
2006mq	20070417.9027	CCDV17,89	MDA

BRADFORD 		
9999+99 	2006mq 		2454208,403		CCDV17,89		MDJ


---------------------------------------------------------------------
23-4
BRADFORD
HYAWW	20070417.9361	CCDV12,46	MDA
LIBGW	20070418.1861	CCDV9,48	MDA
UMABZ	20070417.9124	CCDV11,13	MDA
TAUSU	20070417.9409	CCDV10,18	MDA
LEORZ	20070418.0347	CCDV<16,6	MDA
PYXT	20070418.9583	CCDV15,25	MDA
UMAAR	20070410.0513	CCDV16,52	MDA


0852-02 	WW HYA		2454208,436		CCDV12,46		MDJ
1514-24		GW LIB		2454208,686		CCDV9,48		MDJ
0846+58		BZ UMA		2454208,413		CCDV11,13		MDJ
0543+19		SU TAU		2454208,441		CCDV10,18		MDJ
1132+02		RZ LEO		2454208,535		CCDV<16,6		MDJ
0900-31		T PYX		2454209,458		CCDV15,25		MDJ
1110+43		AR UMA		2454200,551		CCDV16,52		MDJ

******************************************************
1-5
Bradford	

1936+541 20070427.1458	CCDV11,24	MDA HMXBs
2007af	 20070425.2173	CCDV14,90	MDA
2007aa	 20070425.9951	CCDV16,03	MDA
2007bc	 20070425.9687	CCDV16,43	MDA
2007ap	 20070426.1534	CCDV18,10	MDA
LibGW	 20070426.1993	CCDV10,47	MDA
CncDW 	 20070425.9340	CCDV14,01	MDA
PyxVZ	 20070426.8980	CCDV15,15	MDABRADFORD 		

1936+54	 HMXBS 1936+541		2454217,646		CCDV11,24		MDJ
9999+99		 2007af		2454215,717		CCDV14,90		MDJ
9999+99		 2007aa		2454216,495		CCDV16,03		MDJ
9999+99		 2007bc		2454216,469		CCDV16,43		MDJ
9999+99		 2007ap		2454216,653		CCDV18,10 		MDJ
1514-24		GW Lib		2454216,699		CCDV10,47		MDJ
0753+16		DW Cnc		2454216,434		CCDV14,01		MDJ
0854-24		VZ Pyx		2454217,398		CCDV15,15		MDJ

---------------------------------------------------------------

2.5
Bradford
HERWZ	20070427.1927	CCDV15,99	MDA
HYAMM	20070426.9070	CCDV17,33	MDA


1757+18		WZ HER		2454217,693		CCDV15,99		MDJ
0909-06		MM HYA		2454217,407		CCDV17,33		MDJ

--------------------------------------------------------------
3.5

Bradford	
2206+543	20070430.1391	CCDV11,06	MDA
2202+501	20070430.1446	CCDV10,62	MDA
J2030,5+4751	20070429.0326	CCDV 9,81	MDA

BRADFORD 		
2204+54		 2206+543		2454220,639		CCDV11,06		MDJ
2157+49		 2202+501		2454220,645		CCDV10,62		MDJ
2027+47		 J2030,5+4751		2454219,533		CCCV 9,81		MDJ


2202+501

-----------------------------------------------------------------

7-5
Bradford	
SGRV5558	20070430.0521	CCDV 9,54	MDA
SGRV 1017 	20070430.1602	CCDV12,97	MDA
SGRMV	    20070430.1427	CCDV13,02	MDA
N Oph 07	20070429.2233	CCDV10,66	MDA


1804-18		V5558 SGR		2454220,552		CCDV 9,54		MDJ
1825-29		V 1017SGR		2454220,660		CCDV12,97		MDJ
1838-21		MV SGR		    2454220,643		CCDV13,02		MDJ
1736-23		N OPH 07 		2454219,723		CCDV10,66		MDJ

9.5
Bradford	
SGRV3645	20070430.1270	>17,02	MDA

LAS CAMPANAS	
2007aa	20070428.0383	17,41	MDA
2007af	20070428.0442	15,25	MDA


BRADFORD 		
1830-18		V3645 SGR		2454220,627		>17,02		MDA

LAS CAMPANAS 	
#N/A		 2007aa		2454218,538		17,41		MDA
#N/A		 2007af		2454218,544		15,25		MDA

------------------------------------------------------------------------
16-5

Tzec maun foundation	
SgrV5558	20070425.4659	CV8,91	MDA
	
bradford	
AQRVY	20070425.4776	CV18,1	MDA


TZEC MAUN FOUNDATION 		
1804-18		V5558 Sgr		2454215,966		CV8,91		MDA

BRADFORD 		
2106-09		VY AQR		2454215,978		CV18,1		MDA
*******************************************************************

17-5
206TZEC 
CYGUX	20070410.4670	12,65	MDA
SERRT	20070410.4606	14,81	MDA
	
14"TZEC	
LACAY	20070425.4757	>17,3	MDA
OPHRS	20070425.4558	11,19	MDA
	
LAS CAMPANAS	
APSS	20070427.0654	9,4	MDA
CENUW	20070427.0571	9,26	MDA
MUSY	20070427.0471	10,13	MDA
	
BRADFORD	
LYRHR	20070428.0843	15,26	MDA
OPHV406	20070429.9997	14,19	MDA
OPHAY	20070429.0015	11,35	MDA


TZEC 206		
2050+30A	UX CYG		2454200,967		12,65		MDA
1734-11		RT SER		2454200,961		14,81		MDA

TZEC 14"	
		AY LAC		2454215,976		>17,3		MDA
1744-06		RS OPH		2454215,956		11,19		MDA
		 		2415018,625				MDA
LAS CAMPANAS 		
1459-71		S APS		2454217,565		 9,4		MDA
1237-53		UW CEN		2454217,557		 9,26		MDA
1259-64A	Y MUS		2454217,547		10,13		MDA
		 	
BRADFORD 	
1849+29		HR LYR		2454218,584		15,26		MDA
1810+10		V406 OPH	2454220,500		14,19		MDA
1814+06		AY OPH		2454219,502		11,35		MDA
------------------------------------------------------------------------------------------

Bradford
2007bc	20070510.9608	CR17,12	MDA
2007aa	20070510.0649	CR16,83	MDA

9999+99		2007bc 		2454231,461		CR17,12		MDA
9999+99		2007aa 		2454230,565		CR16,83		MDA
***********************
bradford 22/6
2007ap	20070511.1825	CR17,92	MDA
2007T	20070511.1046	CR17,73	MDA

#N/A		2007ap 		2454231,683		CR17,92		MDJ
#N/A		2007T 		2454231,605		CR17,73		MDJ
-----------------------------------------------------------------------
bradford
2007ci	    20070528.9440	CR14,88	MDA
0851+203	20070517.9844	CR14,33	MDA
LYRMV	    20070602.1995	CR17,62	MDA
HS0943+1404	20070515.0107	CR18,67	MDA
0851+253	20070515.9883	CR14,14	MDA
2007bb	    20070511.9717	CR18,85	MDA
2007bk	    20070511.1080	CR17,78	MDA

#N/A		2007CI 		2454249,444		CR14,88		MDJ
#N/A		0851+203 	2454238,484		CR14,33		MDJ
1904+43		MV LYR		2454253,700		CR17,62		MDJ
#N/A		HS0943+1404 	2454235,511		CR18,67		MDJ
#N/A		0851+253 	2454236,488		CR14,14		MDJ
#N/A		2007BB 		2454232,472		CR18,85		MDJ
#N/A		2007BK 		2454231,608		CR17,78		MDJ

--------------------------------------------------------------------
                             22-7
LAS CAMPANAS
SCOU	20070713.0155	CV17,95	MDA
CRAV	20070713.0182	CV15,38	MDA
BRADFORD	
AQRVY	20070630.2137	CCDV16,97	MDA
CYGSS	20070706.2064	CCDV12,13	MDA
UMAAR	20070510.0238	CCDV16,45	MDA
GEMU	20070510.9663	CCDV14,14	MDA

LAS CAMPANAS
1616-17		U SCO		2454294,516		CV17,95		MDA
1840-38		V CRA		2454294,518		CV15,38		MDA
BRADFORD
2106-09		VY AQR		2454281,714		CCDV16,97		MDA
2138+43		SS CYG		2454287,706		CCDV12,13		MDA
1110+43		AR UMA		2454230,524		CCDV16,45		MDA
0749+22		U GEM		2454231,466		CCDV14,14		MDA
-------------------------------------------------------------
26-07-07
2007bm 		  2454294,504		CR16,4		MDJ
LAS CAMPANAS 			
2007co 		  2454284,665		CR16,8		MDJ
2204+54 2206+543  2454287,701		CCDV10,02	MDJ
2007cm 		  2454279,601		CR16,52		MDJ
1930+53 1936+541  2454254,697		CCDV10,45	MDJ
2027+47 J2030.5+47 2454269,704		CCDV9,72	MDJ
2157+49 2202+501  2454287,713		CCDV9,57	MDJ

BRADFORD

2007bm	        20070713.0036	CR16,4	    MDA
LAS CAMPANAS	
2007co	        20070703.1645	CR16,8	    MDA
2204+54 2206+543	20070706.2010	CCDV10,02	MDA
2007cm	        20070628.1014	CR16,52 	MDA
1930+53 1936+541	20070603.1969	CCDV10,45	MDA
2027+47 J2030.5+47	20070618.2036	CCDV9,72	MDA
2157+49 2202+501	20070706.2126	CCDV9,57	MDA
-----------------------------------------------------------
31-08/2007 bradford

LACBL 	    20070809.1659	CCDV15,04	MDA
CRBR	    20070807.8957	CCDV11,18	MDA
LACCP	    20070801.1482	CV 16,54    MDA
LYRMV 	    20070728.1083	CV 17,5  	MDA
COMW	    20070819.8935	CCDV14,89	MDA
sn2007af	20070809.9625	CR 17,9	MDA

2158+41     BL LAC		2454321,666		CCDV15,04		MDJ
1544+28A	R CRB		2454320,396		CCDV11,18		MDJ
2212+55		CP LAC		2454313,648		CV 16,54		MDJ
1904+43		MV LYR		2454309,608		CV 17,5		MDJ
1216+28		W COM		2454332,394		CCDV14,89		MDJ
9999+99		SN2007af	2454322,463		CR 17,9		MDJ
**************************************************************
Bradford	19000100.125	0	MDA
HS0128+3547 	20070816.2276	19,05	MDA
HS0455+8315 	20070819.1721	15,45	MDA
OPHV442 	20070801.1574	15,48	MDA
CRBR	20070807.8957	11,6	MDA
sn2007fs	20070808.1580	16,28	MDA
HS 0129+2933 	20070820.0605	15,16	MDA
NSV 25747	20070715.1973	17,67	MDA
NSV 25966 	20070723.2042	17,08	MDA
HS0139+0559 	20070820.1943	14,88	MDA
VULNQ 	20070814.1349	18,73	MDA

#N/A		HS0128+3547 		2454328,728		19,05		MDA
#N/A		HS0455+8315 		2454331,672		15,45		MDA
#N/A		V442 OPH		2454313,657		15,48		MDA
1544+28A		R CRB		2454320,396		11,6		MDA
#N/A		SN2007FS 		2454320,658		16,28		MDA
#N/A		HS 0129+2933 		2454332,561		15,16		MDA
#N/A		NSV 25747 		2454296,697		17,67		MDA
#N/A		NSV 25966 		2454304,704		17,08		MDA
#N/A		HS0139+0559 		2454332,694		14,88		MDA
#N/A		NQ VUL		2454326,635		18,73		MDA

1544+28A		R CRB		2454320,396		11,18		MDA
2212+55		CP LAC		2454313,648		16,54		MDA
#N/A		MV LYR		2454309,608		17,5		MDA
1216+28		W COM		2454332,394		14,89		MDA
#N/A		SN2007AF 		2454322,463		17,9		MDA

CRBR	20070807.8957	11,18	MDA
LACCP	20070801.1482	16,54	MDA
LYRMV 	20070728.1083	17,5	MDA
COMW	20070819.8935	14,89	MDA
sn2007af	20070809.9625	17,9	MDA

******************************************************
6/9/2007

3C 453.3	20070831.2067	14,77	MDA
	19000100.125	0	MDA
3C 66A	20070903.2395	14,29	MDA
	19000100.125	0	MDA
3C 453.3	20070906.1946	15,47	MDA

3C 453.3 		2454343,707		14,77		MDJ
 		2415018,625				MDJ
3C 66A 		2454346,740		14,29		MDJ
 		2415018,625				MDJ
3C 453.3 		2454349,695		15,47		MDJ

************************************************
TZEC	
3C 453.3	20070904.4507	15,14	MDA
	
TZEC	
sn2007gr	20070905.4527	12,61	MDA
	
sn2007gr	20070908.1525	12,87	MDA
	
FBS1719+834 	20070909.8871	>18,5	MDA
FBS1735+825 	20070910.0155	>18,4	MDA
	
14"tzec	
sn2007gr	20070912.4544	13,01	MDA
3C 454,3	19000100.125	15,19	MDA

TZEC	
ANDPX	20070914.4644	15,49	MDA
ANDPQ	20070914.4670	18,65	MDA
LACCP	20070914.4520	15,93	MDA
BRADFORD
LACCP	20070914.0555	15,79	MDA
	
LAS CAMPANAS	
3C 454.3	20070914.0314	15,25	MDA
BRADFORD	
HS2331+390 	20070919.1519	11,54	MDA
	
FSVJ1722+2723	20070916.9798	>16,1	MDA
	
*************************************************
las campanas
SN2007fs	20071005.0425	17,4	MDA
SN2007hj	20071005.0444	15,4	MDA
-------------------------------------------------
Tzec Maun Foundation AP 2006
sn2007gw	20071012.5056	16,5	MDA

-------------------------------------------------
AURFS	20071024.5194	16.45	MDA tzec 206AP
LEORZ	20071024.5108	>16.60	MDA
TRITT	20071023.4813	14.85	MDA
TRITT	20071024.5032	15.1	MDA
PYXT	20071024.4983	15.63	MDA
SN2007gr 	20071019.5039	14.02	MDA
SN2007gr 	20071020.4768	14.24	MDA
	19000100.125	0	MDA
	19000100.125	0	MDA
HS0128+3547 	20071024.2847	>17.30	MDA IOWA
HS0220+0603	20071024.3206	16.16	MDA
HS0455+8315	20071024.4349	15.26	MDA
KUV03580+0614	20071024.3881	15.58	MDA
------------------------------------------------
Bradford
ANDPX	20080727.2278	14.46	MDA
ANDLX	20080725.1673	>18.4	MDA
VULNQ	20080729.0584	17.97	MDA

************************************************
BRADFORD
Mendicini, Daniel José 
Santa Fé, Argentina 
C 14-F/7 CCD FliMaxCam 
Bradford Robotic Telescope - Spain 
photometry differential-FILTER V(green) 
Soft IRIS. Catalogo USNO A2.0 
 

Mendicini, Daniel José 
Santa Fé, Argentina 
Tzec Maun Foundation 
206mm refractor f/7.87
CCD SBIG STL-11000
photometry differential-FILTER V 
Soft IRIS. Catalogo USNO A2.0


 
Mendicini, Daniel José 
Santa Fé, Argentina 
Tzec Maun Foundation
14" Maksutov-Newtonian f/3.8 
CCD SBIG STL-6303
photometry differential-FILTER V 
Soft IRIS. Catalogo USNO A2.0

Mendicini, Daniel José		
Santa Fé, Argentina
Las Campanas Observatory (IO5)		
C 14-F/7 AP - 7 CCD		
photometry differential-unfiltered	
Soft IRIS. Catalogo USNO A2.0	


Mendicini, Daniel José		
Santa Fé, Argentina		
Tel. Univ. of IOWA + CCD 		
photometry differential -FILTER V,R 		
Soft IRIS. Catalogo USNO A2.0