LOS BUENOS DE LA SERIE HADES

 

SEYA SHIRUI

HYOGA

SHUN

 

 

MU

ATHENA

IKKI