PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA
CAWANGAN NEGERI PERAK

Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia
Cawangan Perak
Jalan Kompleks Sukan, 31400 Ipoh, Perak Darul Ridzuan

Telefon : +6 05 5466159 Faks : +6 05 5482679
email : pbsm_perak@yahoo.com.my 


 

PRINSIP-PRINSIP ASAS PERGERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH

 

 

 

KEMANUSIAAN

 

 

 

 

Pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dilahirkan dengan hasrat untuk memberi pertolongan tanpa diskriminasi kepada mereka yang cedera di medan pertempuran dan berusaha untuk mencegah dan meringankan kesengsaraan di mana jua ianya wujud. Tujuannya adalah untuk melindungi nyawa dan kesihatan, serta hormat-menghormati sesama manusia. Ia memupuk kesefahaman, persahabatan, kerjasama dan kedamaian yang berkekalan di kalangan manusia.

 

 

 

 

KESAKSAMAAN

 

 

 

 

Tidak membezakan bangsa, kaum, agama, darjat atau fahaman politik dalam kegiatannya. Tujuan asasnya ialah meringankan kesengsaraan individu dan memberi keutamaan kepada kes-kes kecemasan yang paling serius.

 

 

 

 

KEBERKECUALIAN

 

 

 

 

Untuk terus mendapat kepercayaan orang ramai terhadapnya, Persatuan tidak menyebelahi mana-mana pihak yang bermusuhan dan tidak menyertai pertikaian yang bercorak politik, perkauman, agama atau ideologi.

 

 

 

 

KEBEBASAN

 

 

 

 

Walaupun berupa badan sokongan kepada pihak yang berkuasa awam dan tertakluk kepada undang-undang negara, Persatuan tetap menjaga otonominya supaya ia boleh bertindak mengikut prinsip pergerakan.

 

 

 

 

KHIDMAT SUKARELA

 

 

 

 

Ia berupa badan sukarela yang tidak didorong oleh sebarang tujuan untuk mencari untung.

 

 

 

 

KETUNGGALAN

 

 

 

 

Hanya ada satu Persatuan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah dalam sesebuah negara. Persatuan ini hendaklah terbuka kepada semua pihak dan aktivitinya meliputi seluruh negara.

 

 

 

 

KESEJAGATAN

 

 

 

 

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa meliputi seluruh dunia, di mana semua Persatuan mempunyai taraf dan tanggungjawab yang sama serta saling bantu-membantu di antara satu sama lain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia
Cawangan Perak
Jalan Kompleks Sukan, 31400 Ipoh, Perak Darul Ridzuan

Telefon : +6 05 5466159 Faks : +6 05 5482679