นิติศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

          รามบางนา รุ่น๔ ห้อง ๕๐๒            

               http://www.oocities.org/asia/rambangna4502/

    หมายเหตุ ข้อมูลหรือบทความที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษา, วิจัยกฎหมายและแนะนำผลงานของผู้เขียนข้อมูลหรือบทความนั้น ๆ เพื่ให้เกิดความเข้าใจในกฎหมาย และมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยมิได้กระทำเพื่อหากำไรในทางการค้าแต่อย่างใดทั้งสิ้น

หน้าแรก / คลังความรู้ / ประชาสัมพันธ์ / Linkสำคัญ / ห้องสนทนา / web board /ติดต่อเพื่อน ๆ / ติดต่อwebmaster / สมุดเยี่ยม

      คลังความรู้

      ประชาสัมพันธ์

      Link สำคัญ

      ห้องสนทนา

      web board

      ติดต่อเพื่อน ๆ

     ติดต่อwebmaster

    สมุดเยี่ยม

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 02-310-8000, FAX : 02-310-8022

สุภาษิตกฎหมาย

- Actio Non Datur Non Damnitcato

  (ผู้ที่ไม่ได้รับความเสียหายจะฟ้องคดีไม่ได้)

- Acta Exteriora Indicant Interiora Secreta

   (การกระทำภายนอกแสดงถึงความลับภายใน (คือกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา))

- Absoluta Sententia Expositore Non Indiget

  (ข้อความที่ชัดเจนอยู่แล้วย่อมไม่ต้องการคำอธิบาย)

-Cogitationis Poenam Nemo Patitur

  (ไม่มีบุคคลใดที่จะต้องถูกลงโทษเนื่องจากความคิด)

 

 

 ยินดีต้อนรับเพื่อน

โทรามบางนา

รุ่น 4 ห้อง 502

 

 

สำนักกฎหมายนิติธนกิจ
             2098/190 ถนนรามคำแหง  ซอยรามคำแหง 24/2 แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240                 

         โทรศัพท์. 02-3000-286 , 02-3000-287  FAX. 02-3000-394

Copyright (c) 2003  Nitithanakij  Law  Office  All  rights  reserved.

Bravenet.com