DOS vaje

I.Vaja

1.V glavnem imeniku je 32 direktorijev.
2.V tekstovne (TXT, DOC), izvrsilne (EXE, COM), BATCH (BAT), slikovne (GIF, JPEG, BMP), arihivirane (ZIP, RAR, ACE), preglednice (XLS)
3. PP8TO7.exe je najvecja datoteka v root-u (C:\)
4. na disku je 6,357.36 MB prostora.
5. to storimo z ukazom type [ime datoteke]
6. to storimo z ukazom COMMAND.
7. to storimo z ukazom time [ura], kjer v neprijaznem vmesniku dopovemo racunalniku koliko je ura.
8. to storimo z ukazom TIME.
9. Takole:
MD G2b
CD G2b
MD BORIS
MD EDVIN
10. To storimo z ukazom: TREE.
11. To storimo z ukazom: LABEL.

II.Vaja

1. To storimo z ukazom: EDIT ZACASNA.TXT
2. To storimo z ukazom: EDIT ZACASNA.TXT in jo uredimo.
3. To storimo z ukazom: RENAME ZACASNA.TXT PRIMER.TXT
4. To storimo z ukazom: COPY C:\PRIMER.TXT C:\G2B\BORIS
COPY ..\PRIMER.TXT ..\G2B\BORIS\
5. To storimo z ukazom: COPY C:\G2B\BORIS\PRIMER.TXT C:\
COPY ..\G2B\BORIS\PRIMER.TXT ..\
6. To storimo z ukazom: COPY C:\G2B\BORIS\PRIMER.TXT A:\
7. To storimo z ukazom: DEL A:\PRIMER.TXT
8. To storimo z ukazom: MD ES&BJ
9. To storimo z ukazom: RD ES&BJ

III.Vaja

1.To storimo z ukazom: CHKDISK A:
2.To storimo z ukazom: DIR A:
3.To storimo z ukazom: MEM
4.To storimo z ukazom: MEM /D | MORE -} COMMAND.COM
5.To storimo z ukazom: CHKDSK A:

IV. Vaja

1. To storimo z ukazom: PATH
2. To storimo z ukazom: PATH ;
3. To storimo z ukazom: PATH C:\DOS (v novejsih OS PATH C:\WINDOWS\COMMAND)
4. To storimo z ukazom: ATTRIB
5. To storimo z ukazom: ATTRIB +R PRIMER.TXT

 

 

 

V. Vaja

1. EDIT UKAZI.BAT
MD DIR1
MD DIR2
COPY ..\ZACASNA.TXT ..\DIR1\ZACASNA.TXT
CD DIR1
COPY ZACASNA.TXT C:\DIR2\ZACASNA.TXT
2. EDIT UKAZI1.BAT
CD C:\DIR1
TYPE DATOTEKE.TXT
CD \
TYPE AUTOEXEC.BAT
CD DIR1
MD PODREJENI
MD ..\DIR1\PODREJENI1
MD ENA
CD ENA
MD ENA1
MD ENA2
CD ENA2
MD ENA21
MD ENA22
MD ENA23
CD \
MD DVA
MD DVADVA
RD C:\ENA\ENA2\ENA21
RD ..\ENA
CD DIR1
COPY *.S C:\RAZREDI
COPY S*.* C:\RAZREDI
COPY *.TXT SKUPAJ.TXT
MOVE SKUPAJ.TXT ..\DIR1\
CD DIR1
RENAME SKUPAJ.TXT SKUPNA.TXT
RENAME DIR1 PODJARM
MOVE SKUPNA.TXT ZACASNA.SSS
DEL ZACASNA.SSS
3. EDIT UKAZI3.BAT
@ECHO OFF
@ECHO POZDRAVLJENI!
4. EDIT UKAZI4.BAT
@ECHO OFF
:1
ECHO POZDRAVLJENA ES&BJ %1
GOTO 1
5. EDIT KOPIRAJ.BAT
COPY %1 %2
6. EDIT BRISI.BAT
CLS
7. EDIT SKUPNA.TXT
KOPIRAJ
BRISI

 

 

 

VI. Vaja

1. DIR|SORT
2. TYPE|SORT [FILE]
3. TREE|MORE

VII. VAJA

TYPE [DATOTEKA] > LPT1
DIR /AD > KAZALO.TXT
DIR /AD >> KAZALO.TXT
> PREPISE DATOTEKO
>> DODA V DATOTEKO