ร้านเบ็นอินเตอร์เนต สกลนคร  812 ถนนเรืองสวัสดิ์ ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000  โทร. 0-4273-1007 ,แฟ๊กซ์  0-4271-7095


บริการเป็นกันเองในราคาย่อมเยาว์    

  • อินเตอร์เนตคาเฟ่ ชั่วโมงละ  15  บาท

  • สแกนภาพ

  • พิมพ์งาน ปริ้นสี,ขาวดำ

  • เคลือบบัตร

  • รับ-ส่ง แฟ็กซ์

  • เขียนโฮมเพจ

  • บริการกล้อง Webcam

  • เครื่องคอมพิวเตอร์

  • ฯลฯ

 

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ satja_mes@thaimail.com   หรือ satja@police.go.th